Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

NN 15/2019 (13.2.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

312

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2019. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine iznosi 0,1985 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1548 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0437 kn/kWh.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 310-03/19-28/2

Urbroj: 371-04-19-1

Zagreb, 8. veljače 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt:     
BROD-PLIN d.o.o.

Trg pobjede 5, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,02460,00970,2328kn/kWh
TM20,02460,2328kn/kWh
TM30,02210,2303kn/kWh
TM40,01970,2279kn/kWh
TM50,01850,2267kn/kWh
TM60,01720,2254kn/kWh
TM70,01600,2242kn/kWh
TM80,01480,2230kn/kWh
TM90,01350,2217kn/kWh
TM100,01350,2217kn/kWh
TM110,01230,2205kn/kWh
TM120,00980,2180kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,02410,00970,2323kn/kWh
TM20,02410,2323kn/kWh
TM30,02170,2299kn/kWh
TM40,01930,2275kn/kWh
TM50,01810,2263kn/kWh
TM60,01690,2251kn/kWh
TM70,01570,2239kn/kWh
TM80,01450,2227kn/kWh
TM90,01330,2215kn/kWh
TM100,01330,2215kn/kWh
TM110,01210,2203kn/kWh
TM120,00960,2178kn/kWh


Energetski subjekt:     
DARKOM d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,02910,00970,2373kn/kWh
TM20,02530,2335kn/kWh
TM30,02280,2310kn/kWh
TM40,02150,2297kn/kWh
TM50,02020,2284kn/kWh
TM60,01900,2272kn/kWh
TM70,01770,2259kn/kWh
TM80,01640,2246kn/kWh
TM90,01390,2221kn/kWh
TM100,01140,2196kn/kWh
TM110,00890,2171kn/kWh
TM120,00630,2145kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,02680,00970,2350kn/kWh
TM20,02330,2315kn/kWh
TM30,02100,2292kn/kWh
TM40,01980,2280kn/kWh
TM50,01860,2268kn/kWh
TM60,01750,2257kn/kWh
TM70,01630,2245kn/kWh
TM80,01510,2233kn/kWh
TM90,01280,2210kn/kWh
TM100,01050,2187kn/kWh
TM110,00820,2164kn/kWh
TM120,00580,2140kn/kWhEnergetski subjekt:     
DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03530,00970,2435kn/kWh
TM20,03530,2435kn/kWh
TM30,02820,2364kn/kWh
TM40,02650,2347kn/kWh
TM50,02470,2329kn/kWh
TM60,02290,2311kn/kWh
TM70,02120,2294kn/kWh
TM80,01940,2276kn/kWh
TM90,01410,2223kn/kWh
TM100,01060,2188kn/kWh
TM110,00710,2153kn/kWh
TM120,00350,2117kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03550,00970,2437kn/kWh
TM20,03550,2437kn/kWh
TM30,02840,2366kn/kWh
TM40,02660,2348kn/kWh
TM50,02490,2331kn/kWh
TM60,02310,2313kn/kWh
TM70,02130,2295kn/kWh
TM80,01950,2277kn/kWh
TM90,01420,2224kn/kWh
TM100,01070,2189kn/kWh
TM110,00710,2153kn/kWh
TM120,00360,2118kn/kWh


Energetski subjekt:     
ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,10150,00970,3097kn/kWh
TM20,09230,3005kn/kWh
TM30,09230,3005kn/kWh
TM40,08770,2959kn/kWh
TM50,08310,2913kn/kWh
TM60,07850,2867kn/kWh
TM70,07380,2820kn/kWh
TM80,06920,2774kn/kWh
TM90,06460,2728kn/kWh
TM100,05540,2636kn/kWh
TM110,04620,2544kn/kWh
TM120,03690,2451kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,10360,00970,3118kn/kWh
TM20,09420,3024kn/kWh
TM30,09420,3024kn/kWh
TM40,08950,2977kn/kWh
TM50,08480,2930kn/kWh
TM60,08010,2883kn/kWh
TM70,07540,2836kn/kWh
TM80,07070,2789kn/kWh
TM90,06590,2741kn/kWh
TM100,05650,2647kn/kWh
TM110,04710,2553kn/kWh
TM120,03770,2459kn/kWhEnergetski subjekt:     
ENERGO METAN d.o.o.

Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06290,00970,2711kn/kWh
TM20,04840,2566kn/kWh
TM30,04840,2566kn/kWh
TM40,04600,2542kn/kWh
TM50,04360,2518kn/kWh
TM60,04110,2493kn/kWh
TM70,03870,2469kn/kWh
TM80,03630,2445kn/kWh
TM90,03390,2421kn/kWh
TM100,02900,2372kn/kWh
TM110,02420,2324kn/kWh
TM120,01940,2276kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06540,00970,2736kn/kWh
TM20,05030,2585kn/kWh
TM30,05030,2585kn/kWh
TM40,04780,2560kn/kWh
TM50,04530,2535kn/kWh
TM60,04280,2510kn/kWh
TM70,04020,2484kn/kWh
TM80,03770,2459kn/kWh
TM90,03520,2434kn/kWh
TM100,03020,2384kn/kWh
TM110,02520,2334kn/kWh
TM120,02010,2283kn/kWh


Energetski subjekt:     
EVN Croatia Plin d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,09920,00970,3074kn/kWh
TM20,09920,3074kn/kWh
TM30,09920,3074kn/kWh
TM40,09420,3024kn/kWh
TM50,08930,2975kn/kWh
TM60,08430,2925kn/kWh
TM70,07940,2876kn/kWh
TM80,07440,2826kn/kWh
TM90,06940,2776kn/kWh
TM100,05950,2677kn/kWh
TM110,04960,2578kn/kWh
TM120,03970,2479kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,09980,00970,3080kn/kWh
TM20,09980,3080kn/kWh
TM30,09980,3080kn/kWh
TM40,09480,3030kn/kWh
TM50,08980,2980kn/kWh
TM60,08480,2930kn/kWh
TM70,07980,2880kn/kWh
TM80,07490,2831kn/kWh
TM90,06990,2781kn/kWh
TM100,05990,2681kn/kWh
TM110,04990,2581kn/kWh
TM120,03990,2481kn/kWhEnergetski subjekt:     
GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05690,00970,2651kn/kWh
TM20,05690,2651kn/kWh
TM30,05690,2651kn/kWh
TM40,05410,2623kn/kWh
TM50,05120,2594kn/kWh
TM60,04840,2566kn/kWh
TM70,04550,2537kn/kWh
TM80,04270,2509kn/kWh
TM90,03980,2480kn/kWh
TM100,03410,2423kn/kWh
TM110,02850,2367kn/kWh
TM120,02280,2310kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05770,00970,2659kn/kWh
TM20,05770,2659kn/kWh
TM30,05770,2659kn/kWh
TM40,05480,2630kn/kWh
TM50,05190,2601kn/kWh
TM60,04900,2572kn/kWh
TM70,04620,2544kn/kWh
TM80,04330,2515kn/kWh
TM90,04040,2486kn/kWh
TM100,03460,2428kn/kWh
TM110,02890,2371kn/kWh
TM120,02310,2313kn/kWh


Energetski subjekt:     
GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.

(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća)
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05140,00970,2596kn/kWh
TM20,03950,2477kn/kWh
TM30,03360,2418kn/kWh
TM40,03160,2398kn/kWh
TM50,02960,2378kn/kWh
TM60,02770,2359kn/kWh
TM70,02570,2339kn/kWh
TM80,02370,2319kn/kWh
TM90,01780,2260kn/kWh
TM100,01380,2220kn/kWh
TM110,00990,2181kn/kWh
TM120,00590,2141kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05420,00970,2624kn/kWh
TM20,04170,2499kn/kWh
TM30,03540,2436kn/kWh
TM40,03340,2416kn/kWh
TM50,03130,2395kn/kWh
TM60,02920,2374kn/kWh
TM70,02710,2353kn/kWh
TM80,02500,2332kn/kWh
TM90,01880,2270kn/kWh
TM100,01460,2228kn/kWh
TM110,01040,2186kn/kWh
TM120,00630,2145kn/kWhEnergetski subjekt:     
GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.

(za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05260,00970,2608kn/kWh
TM20,04380,2520kn/kWh
TM30,04160,2498kn/kWh
TM40,03940,2476kn/kWh
TM50,03720,2454kn/kWh
TM60,03500,2432kn/kWh
TM70,03500,2432kn/kWh
TM80,03290,2411kn/kWh
TM90,03070,2389kn/kWh
TM100,02630,2345kn/kWh
TM110,02190,2301kn/kWh
TM120,01750,2257kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05280,00970,2610kn/kWh
TM20,04400,2522kn/kWh
TM30,04180,2500kn/kWh
TM40,03960,2478kn/kWh
TM50,03740,2456kn/kWh
TM60,03520,2434kn/kWh
TM70,03520,2434kn/kWh
TM80,03300,2412kn/kWh
TM90,03080,2390kn/kWh
TM100,02640,2346kn/kWh
TM110,02200,2302kn/kWh
TM120,01760,2258kn/kWh


Energetski subjekt:     
HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03640,00970,2446kn/kWh
TM20,03640,2446kn/kWh
TM30,03640,2446kn/kWh
TM40,03280,2410kn/kWh
TM50,03280,2410kn/kWh
TM60,03090,2391kn/kWh
TM70,02910,2373kn/kWh
TM80,02730,2355kn/kWh
TM90,02550,2337kn/kWh
TM100,02180,2300kn/kWh
TM110,01820,2264kn/kWh
TM120,01460,2228kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03650,00970,2447kn/kWh
TM20,03650,2447kn/kWh
TM30,03650,2447kn/kWh
TM40,03290,2411kn/kWh
TM50,03290,2411kn/kWh
TM60,03100,2392kn/kWh
TM70,02920,2374kn/kWh
TM80,02740,2356kn/kWh
TM90,02560,2338kn/kWh
TM100,02190,2301kn/kWh
TM110,01830,2265kn/kWh
TM120,01460,2228kn/kWhEnergetski subjekt:     
HUMPLIN d.o.o.

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06420,00970,2724kn/kWh
TM20,04940,2576kn/kWh
TM30,04940,2576kn/kWh
TM40,04690,2551kn/kWh
TM50,04450,2527kn/kWh
TM60,04200,2502kn/kWh
TM70,03950,2477kn/kWh
TM80,03710,2453kn/kWh
TM90,03460,2428kn/kWh
TM100,02960,2378kn/kWh
TM110,02470,2329kn/kWh
TM120,01980,2280kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05980,00970,2680kn/kWh
TM20,04600,2542kn/kWh
TM30,04600,2542kn/kWh
TM40,04370,2519kn/kWh
TM50,04140,2496kn/kWh
TM60,03910,2473kn/kWh
TM70,03680,2450kn/kWh
TM80,03450,2427kn/kWh
TM90,03220,2404kn/kWh
TM100,02760,2358kn/kWh
TM110,02300,2312kn/kWh
TM120,01840,2266kn/kWh


Energetski subjekt:     
IVAPLIN d.o.o.

Moslavačka ulica 13, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,04190,00970,2501kn/kWh
TM20,04190,2501kn/kWh
TM30,03350,2417kn/kWh
TM40,03140,2396kn/kWh
TM50,02930,2375kn/kWh
TM60,02720,2354kn/kWh
TM70,02600,2342kn/kWh
TM80,02470,2329kn/kWh
TM90,02350,2317kn/kWh
TM100,02220,2304kn/kWh
TM110,02100,2292kn/kWh
TM120,01680,2250kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,04250,00970,2507kn/kWh
TM20,04250,2507kn/kWh
TM30,03400,2422kn/kWh
TM40,03190,2401kn/kWh
TM50,02980,2380kn/kWh
TM60,02760,2358kn/kWh
TM70,02640,2346kn/kWh
TM80,02510,2333kn/kWh
TM90,02380,2320kn/kWh
TM100,02250,2307kn/kWh
TM110,02130,2295kn/kWh
TM120,01700,2252kn/kWhEnergetski subjekt:     
IVKOM-PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03770,00970,2459kn/kWh
TM20,03430,2425kn/kWh
TM30,03360,2418kn/kWh
TM40,03260,2408kn/kWh
TM50,03090,2391kn/kWh
TM60,02920,2374kn/kWh
TM70,02740,2356kn/kWh
TM80,02570,2339kn/kWh
TM90,02400,2322kn/kWh
TM100,02060,2288kn/kWh
TM110,01720,2254kn/kWh
TM120,01370,2219kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03690,00970,2451kn/kWh
TM20,03350,2417kn/kWh
TM30,03280,2410kn/kWh
TM40,03180,2400kn/kWh
TM50,03020,2384kn/kWh
TM60,02850,2367kn/kWh
TM70,02680,2350kn/kWh
TM80,02510,2333kn/kWh
TM90,02350,2317kn/kWh
TM100,02010,2283kn/kWh
TM110,01680,2250kn/kWh
TM120,01340,2216kn/kWh


Energetski subjekt:     
KOMUNALAC d.o.o.

Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03280,00970,2410kn/kWh
TM20,02850,2367kn/kWh
TM30,02570,2339kn/kWh
TM40,02420,2324kn/kWh
TM50,02280,2310kn/kWh
TM60,02140,2296kn/kWh
TM70,02000,2282kn/kWh
TM80,02000,2282kn/kWh
TM90,01850,2267kn/kWh
TM100,01570,2239kn/kWh
TM110,01280,2210kn/kWh
TM120,00710,2153kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03060,00970,2388kn/kWh
TM20,02660,2348kn/kWh
TM30,02390,2321kn/kWh
TM40,02260,2308kn/kWh
TM50,02130,2295kn/kWh
TM60,02000,2282kn/kWh
TM70,01860,2268kn/kWh
TM80,01860,2268kn/kWh
TM90,01730,2255kn/kWh
TM100,01460,2228kn/kWh
TM110,01200,2202kn/kWh
TM120,00670,2149kn/kWhEnergetski subjekt:     
KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03600,00970,2442kn/kWh
TM20,03600,2442kn/kWh
TM30,03600,2442kn/kWh
TM40,03420,2424kn/kWh
TM50,03240,2406kn/kWh
TM60,03060,2388kn/kWh
TM70,02880,2370kn/kWh
TM80,02700,2352kn/kWh
TM90,02520,2334kn/kWh
TM100,02160,2298kn/kWh
TM110,01800,2262kn/kWh
TM120,01440,2226kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03400,00970,2422kn/kWh
TM20,03400,2422kn/kWh
TM30,03400,2422kn/kWh
TM40,03230,2405kn/kWh
TM50,03060,2388kn/kWh
TM60,02890,2371kn/kWh
TM70,02720,2354kn/kWh
TM80,02550,2337kn/kWh
TM90,02380,2320kn/kWh
TM100,02040,2286kn/kWh
TM110,01700,2252kn/kWh
TM120,01360,2218kn/kWh


Energetski subjekt:     
KOMUNALAC d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,04540,00970,2536kn/kWh
TM20,03490,2431kn/kWh
TM30,03490,2431kn/kWh
TM40,03320,2414kn/kWh
TM50,03140,2396kn/kWh
TM60,02970,2379kn/kWh
TM70,02790,2361kn/kWh
TM80,02620,2344kn/kWh
TM90,02440,2326kn/kWh
TM100,02090,2291kn/kWh
TM110,01750,2257kn/kWh
TM120,01400,2222kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,04840,00970,2566kn/kWh
TM20,03720,2454kn/kWh
TM30,03720,2454kn/kWh
TM40,03530,2435kn/kWh
TM50,03350,2417kn/kWh
TM60,03160,2398kn/kWh
TM70,02980,2380kn/kWh
TM80,02790,2361kn/kWh
TM90,02600,2342kn/kWh
TM100,02230,2305kn/kWh
TM110,01860,2268kn/kWh
TM120,01490,2231kn/kWhEnergetski subjekt:     
KOMUNALIJE d.o.o.

Svetog Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,02700,00970,2352kn/kWh
TM20,02700,2352kn/kWh
TM30,02160,2298kn/kWh
TM40,02160,2298kn/kWh
TM50,02160,2298kn/kWh
TM60,02160,2298kn/kWh
TM70,01890,2271kn/kWh
TM80,01760,2258kn/kWh
TM90,01490,2231kn/kWh
TM100,01220,2204kn/kWh
TM110,00950,2177kn/kWh
TM120,00680,2150kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,02440,00970,2326kn/kWh
TM20,02440,2326kn/kWh
TM30,01950,2277kn/kWh
TM40,01950,2277kn/kWh
TM50,01950,2277kn/kWh
TM60,01950,2277kn/kWh
TM70,01710,2253kn/kWh
TM80,01590,2241kn/kWh
TM90,01340,2216kn/kWh
TM100,01100,2192kn/kWh
TM110,00850,2167kn/kWh
TM120,00610,2143kn/kWh


Energetski subjekt:     
KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05080,00970,2590kn/kWh
TM20,04230,2505kn/kWh
TM30,03810,2463kn/kWh
TM40,03600,2442kn/kWh
TM50,03600,2442kn/kWh
TM60,03600,2442kn/kWh
TM70,02540,2336kn/kWh
TM80,02330,2315kn/kWh
TM90,01690,2251kn/kWh
TM100,01270,2209kn/kWh
TM110,00850,2167kn/kWh
TM120,00420,2124kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05060,00970,2588kn/kWh
TM20,04220,2504kn/kWh
TM30,03800,2462kn/kWh
TM40,03590,2441kn/kWh
TM50,03590,2441kn/kWh
TM60,03590,2441kn/kWh
TM70,02530,2335kn/kWh
TM80,02320,2314kn/kWh
TM90,01690,2251kn/kWh
TM100,01270,2209kn/kWh
TM110,00840,2166kn/kWh
TM120,00420,2124kn/kWhEnergetski subjekt:     
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.

Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05980,00970,2680kn/kWh
TM20,05440,2626kn/kWh
TM30,05440,2626kn/kWh
TM40,05170,2599kn/kWh
TM50,04900,2572kn/kWh
TM60,04620,2544kn/kWh
TM70,04350,2517kn/kWh
TM80,04080,2490kn/kWh
TM90,03810,2463kn/kWh
TM100,03260,2408kn/kWh
TM110,02720,2354kn/kWh
TM120,02180,2300kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06180,00970,2700kn/kWh
TM20,05620,2644kn/kWh
TM30,05620,2644kn/kWh
TM40,05340,2616kn/kWh
TM50,05060,2588kn/kWh
TM60,04780,2560kn/kWh
TM70,04500,2532kn/kWh
TM80,04220,2504kn/kWh
TM90,03930,2475kn/kWh
TM100,03370,2419kn/kWh
TM110,02810,2363kn/kWh
TM120,02250,2307kn/kWh


Energetski subjekt:     
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06680,00970,2750kn/kWh
TM20,06680,2750kn/kWh
TM30,05340,2616kn/kWh
TM40,05010,2583kn/kWh
TM50,04680,2550kn/kWh
TM60,04340,2516kn/kWh
TM70,04010,2483kn/kWh
TM80,03670,2449kn/kWh
TM90,02670,2349kn/kWh
TM100,02000,2282kn/kWh
TM110,01340,2216kn/kWh
TM120,00670,2149kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06860,00970,2768kn/kWh
TM20,06860,2768kn/kWh
TM30,05490,2631kn/kWh
TM40,05150,2597kn/kWh
TM50,04800,2562kn/kWh
TM60,04460,2528kn/kWh
TM70,04120,2494kn/kWh
TM80,03770,2459kn/kWh
TM90,02740,2356kn/kWh
TM100,02060,2288kn/kWh
TM110,01370,2219kn/kWh
TM120,00690,2151kn/kWhEnergetski subjekt:     
MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.

Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06330,00970,2715kn/kWh
TM20,05060,2588kn/kWh
TM30,04810,2563kn/kWh
TM40,04550,2537kn/kWh
TM50,04300,2512kn/kWh
TM60,04050,2487kn/kWh
TM70,03800,2462kn/kWh
TM80,03540,2436kn/kWh
TM90,03290,2411kn/kWh
TM100,02780,2360kn/kWh
TM110,02280,2310kn/kWh
TM120,01770,2259kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06230,00970,2705kn/kWh
TM20,04980,2580kn/kWh
TM30,04730,2555kn/kWh
TM40,04480,2530kn/kWh
TM50,04230,2505kn/kWh
TM60,03980,2480kn/kWh
TM70,03740,2456kn/kWh
TM80,03490,2431kn/kWh
TM90,03240,2406kn/kWh
TM100,02740,2356kn/kWh
TM110,02240,2306kn/kWh
TM120,01740,2256kn/kWh


Energetski subjekt:     
MOSLAVINA PLIN d.o.o.

Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03500,00970,2432kn/kWh
TM20,03500,2432kn/kWh
TM30,02800,2362kn/kWh
TM40,02630,2345kn/kWh
TM50,02450,2327kn/kWh
TM60,02280,2310kn/kWh
TM70,02100,2292kn/kWh
TM80,01930,2275kn/kWh
TM90,01400,2222kn/kWh
TM100,01050,2187kn/kWh
TM110,00700,2152kn/kWh
TM120,00350,2117kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03330,00970,2415kn/kWh
TM20,03330,2415kn/kWh
TM30,02660,2348kn/kWh
TM40,02500,2332kn/kWh
TM50,02330,2315kn/kWh
TM60,02160,2298kn/kWh
TM70,02000,2282kn/kWh
TM80,01830,2265kn/kWh
TM90,01330,2215kn/kWh
TM100,01000,2182kn/kWh
TM110,00670,2149kn/kWh
TM120,00330,2115kn/kWhEnergetski subjekt:     
PAPUK d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,04850,00970,2567kn/kWh
TM20,03730,2455kn/kWh
TM30,03730,2455kn/kWh
TM40,03540,2436kn/kWh
TM50,03360,2418kn/kWh
TM60,03170,2399kn/kWh
TM70,02980,2380kn/kWh
TM80,02800,2362kn/kWh
TM90,02610,2343kn/kWh
TM100,02240,2306kn/kWh
TM110,01870,2269kn/kWh
TM120,01490,2231kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,04800,00970,2562kn/kWh
TM20,03690,2451kn/kWh
TM30,03690,2451kn/kWh
TM40,03510,2433kn/kWh
TM50,03320,2414kn/kWh
TM60,03140,2396kn/kWh
TM70,02950,2377kn/kWh
TM80,02770,2359kn/kWh
TM90,02580,2340kn/kWh
TM100,02210,2303kn/kWh
TM110,01850,2267kn/kWh
TM120,01480,2230kn/kWh


Energetski subjekt:     
PLINARA d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,10800,00970,3162kn/kWh
TM20,09820,3064kn/kWh
TM30,09820,3064kn/kWh
TM40,09330,3015kn/kWh
TM50,08840,2966kn/kWh
TM60,08350,2917kn/kWh
TM70,07860,2868kn/kWh
TM80,07370,2819kn/kWh
TM90,06870,2769kn/kWh
TM100,05890,2671kn/kWh
TM110,04910,2573kn/kWh
TM120,03930,2475kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,11010,00970,3183kn/kWh
TM20,10010,3083kn/kWh
TM30,10010,3083kn/kWh
TM40,09510,3033kn/kWh
TM50,09010,2983kn/kWh
TM60,08510,2933kn/kWh
TM70,08010,2883kn/kWh
TM80,07510,2833kn/kWh
TM90,07010,2783kn/kWh
TM100,06010,2683kn/kWh
TM110,05010,2583kn/kWh
TM120,04000,2482kn/kWhEnergetski subjekt:     
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06210,00970,2703kn/kWh
TM20,04780,2560kn/kWh
TM30,04780,2560kn/kWh
TM40,04540,2536kn/kWh
TM50,04300,2512kn/kWh
TM60,04060,2488kn/kWh
TM70,03820,2464kn/kWh
TM80,03590,2441kn/kWh
TM90,02390,2321kn/kWh
TM100,01430,2225kn/kWh
TM110,01200,2202kn/kWh
TM120,00960,2178kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06210,00970,2703kn/kWh
TM20,04780,2560kn/kWh
TM30,04780,2560kn/kWh
TM40,04540,2536kn/kWh
TM50,04300,2512kn/kWh
TM60,04060,2488kn/kWh
TM70,03820,2464kn/kWh
TM80,03590,2441kn/kWh
TM90,02390,2321kn/kWh
TM100,01430,2225kn/kWh
TM110,01200,2202kn/kWh
TM120,00960,2178kn/kWh


Energetski subjekt:     
PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,09000,00970,2982kn/kWh
TM20,06920,2774kn/kWh
TM30,06570,2739kn/kWh
TM40,06230,2705kn/kWh
TM50,05880,2670kn/kWh
TM60,05190,2601kn/kWh
TM70,04150,2497kn/kWh
TM80,04150,2497kn/kWh
TM90,03810,2463kn/kWh
TM100,03110,2393kn/kWh
TM110,02420,2324kn/kWh
TM120,01730,2255kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,09000,00970,2982kn/kWh
TM20,06920,2774kn/kWh
TM30,06570,2739kn/kWh
TM40,06230,2705kn/kWh
TM50,05880,2670kn/kWh
TM60,05190,2601kn/kWh
TM70,04150,2497kn/kWh
TM80,04150,2497kn/kWh
TM90,03810,2463kn/kWh
TM100,03110,2393kn/kWh
TM110,02420,2324kn/kWh
TM120,01730,2255kn/kWhEnergetski subjekt:     
PLIN-PROJEKT d.o.o.

Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,07260,00970,2808kn/kWh
TM20,07260,2808kn/kWh
TM30,06900,2772kn/kWh
TM40,06530,2735kn/kWh
TM50,06530,2735kn/kWh
TM60,06170,2699kn/kWh
TM70,05810,2663kn/kWh
TM80,05450,2627kn/kWh
TM90,05080,2590kn/kWh
TM100,04360,2518kn/kWh
TM110,03630,2445kn/kWh
TM120,02900,2372kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,07390,00970,2821kn/kWh
TM20,07390,2821kn/kWh
TM30,07020,2784kn/kWh
TM40,06650,2747kn/kWh
TM50,06650,2747kn/kWh
TM60,06280,2710kn/kWh
TM70,05910,2673kn/kWh
TM80,05540,2636kn/kWh
TM90,05170,2599kn/kWh
TM100,04430,2525kn/kWh
TM110,03700,2452kn/kWh
TM120,02960,2378kn/kWh


Energetski subjekt:     
PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03900,00970,2472kn/kWh
TM20,03120,2394kn/kWh
TM30,03120,2394kn/kWh
TM40,02960,2378kn/kWh
TM50,02810,2363kn/kWh
TM60,02650,2347kn/kWh
TM70,02500,2332kn/kWh
TM80,02340,2316kn/kWh
TM90,02180,2300kn/kWh
TM100,01870,2269kn/kWh
TM110,01560,2238kn/kWh
TM120,01250,2207kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03840,00970,2466kn/kWh
TM20,03070,2389kn/kWh
TM30,03070,2389kn/kWh
TM40,02920,2374kn/kWh
TM50,02760,2358kn/kWh
TM60,02610,2343kn/kWh
TM70,02460,2328kn/kWh
TM80,02300,2312kn/kWh
TM90,02150,2297kn/kWh
TM100,01840,2266kn/kWh
TM110,01540,2236kn/kWh
TM120,01230,2205kn/kWhEnergetski subjekt:     
PLIN VTC d.o.o.

Ote Horvata 15, 33000 Virovitica

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05140,00970,2596kn/kWh
TM20,03950,2477kn/kWh
TM30,03950,2477kn/kWh
TM40,03750,2457kn/kWh
TM50,03560,2438kn/kWh
TM60,03360,2418kn/kWh
TM70,03160,2398kn/kWh
TM80,02960,2378kn/kWh
TM90,02770,2359kn/kWh
TM100,02370,2319kn/kWh
TM110,01980,2280kn/kWh
TM120,01580,2240kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05140,00970,2596kn/kWh
TM20,03950,2477kn/kWh
TM30,03950,2477kn/kWh
TM40,03750,2457kn/kWh
TM50,03560,2438kn/kWh
TM60,03360,2418kn/kWh
TM70,03160,2398kn/kWh
TM80,02960,2378kn/kWh
TM90,02770,2359kn/kWh
TM100,02370,2319kn/kWh
TM110,01980,2280kn/kWh
TM120,01580,2240kn/kWh


Energetski subjekt:     
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o.

Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,07260,00970,2808kn/kWh
TM20,07260,2808kn/kWh
TM30,07110,2793kn/kWh
TM40,06750,2757kn/kWh
TM50,06320,2714kn/kWh
TM60,06030,2685kn/kWh
TM70,05660,2648kn/kWh
TM80,05300,2612kn/kWh
TM90,04860,2568kn/kWh
TM100,04210,2503kn/kWh
TM110,03480,2430kn/kWh
TM120,02760,2358kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,07230,00970,2805kn/kWh
TM20,07230,2805kn/kWh
TM30,07090,2791kn/kWh
TM40,06720,2754kn/kWh
TM50,06290,2711kn/kWh
TM60,06000,2682kn/kWh
TM70,05640,2646kn/kWh
TM80,05280,2610kn/kWh
TM90,04840,2566kn/kWh
TM100,04190,2501kn/kWh
TM110,03470,2429kn/kWh
TM120,02750,2357kn/kWhEnergetski subjekt:     
RADNIK d.d.
Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,06650,00970,2747kn/kWh
TM20,05780,2660kn/kWh
TM30,04910,2573kn/kWh
TM40,04910,2573kn/kWh
TM50,04800,2562kn/kWh
TM60,04910,2573kn/kWh
TM70,04050,2487kn/kWh
TM80,03760,2458kn/kWh
TM90,03180,2400kn/kWh
TM100,02600,2342kn/kWh
TM110,02020,2284kn/kWh
TM120,01450,2227kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,06650,00970,2747kn/kWh
TM20,05780,2660kn/kWh
TM30,04910,2573kn/kWh
TM40,04910,2573kn/kWh
TM50,04800,2562kn/kWh
TM60,04910,2573kn/kWh
TM70,04050,2487kn/kWh
TM80,03760,2458kn/kWh
TM90,03180,2400kn/kWh
TM100,02600,2342kn/kWh
TM110,02020,2284kn/kWh
TM120,01450,2227kn/kWh


Energetski subjekt:     
TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,04110,00970,2493kn/kWh
TM20,04110,2493kn/kWh
TM30,03290,2411kn/kWh
TM40,03080,2390kn/kWh
TM50,02880,2370kn/kWh
TM60,02670,2349kn/kWh
TM70,02470,2329kn/kWh
TM80,02260,2308kn/kWh
TM90,01640,2246kn/kWh
TM100,01230,2205kn/kWh
TM110,00820,2164kn/kWh
TM120,00410,2123kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,04080,00970,2490kn/kWh
TM20,04080,2490kn/kWh
TM30,03260,2408kn/kWh
TM40,03060,2388kn/kWh
TM50,02860,2368kn/kWh
TM60,02650,2347kn/kWh
TM70,02450,2327kn/kWh
TM80,02240,2306kn/kWh
TM90,01630,2245kn/kWh
TM100,01220,2204kn/kWh
TM110,00820,2164kn/kWh
TM120,00410,2123kn/kWhEnergetski subjekt:     
ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,04900,00970,2572kn/kWh
TM20,04900,2572kn/kWh
TM30,04900,2572kn/kWh
TM40,04660,2548kn/kWh
TM50,04410,2523kn/kWh
TM60,04170,2499kn/kWh
TM70,03920,2474kn/kWh
TM80,03680,2450kn/kWh
TM90,03430,2425kn/kWh
TM100,02940,2376kn/kWh
TM110,02450,2327kn/kWh
TM120,01960,2278kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,04880,00970,2570kn/kWh
TM20,04880,2570kn/kWh
TM30,04880,2570kn/kWh
TM40,04640,2546kn/kWh
TM50,04390,2521kn/kWh
TM60,04150,2497kn/kWh
TM70,03900,2472kn/kWh
TM80,03660,2448kn/kWh
TM90,03420,2424kn/kWh
TM100,02930,2375kn/kWh
TM110,02440,2326kn/kWh
TM120,01950,2277kn/kWh


Energetski subjekt:     
ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,05440,00970,2626kn/kWh
TM20,05440,2626kn/kWh
TM30,04350,2517kn/kWh
TM40,04080,2490kn/kWh
TM50,03810,2463kn/kWh
TM60,03540,2436kn/kWh
TM70,03260,2408kn/kWh
TM80,02990,2381kn/kWh
TM90,02180,2300kn/kWh
TM100,01630,2245kn/kWh
TM110,01090,2191kn/kWh
TM120,00540,2136kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,05300,00970,2612kn/kWh
TM20,05300,2612kn/kWh
TM30,04240,2506kn/kWh
TM40,03980,2480kn/kWh
TM50,03710,2453kn/kWh
TM60,03450,2427kn/kWh
TM70,03180,2400kn/kWh
TM80,02920,2374kn/kWh
TM90,02120,2294kn/kWh
TM100,01590,2241kn/kWh
TM110,01060,2188kn/kWh
TM120,00530,2135kn/kWh

Energetski subjekt:     
ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019.Ts1TM10,19850,03610,00970,2443kn/kWh
TM20,03610,2443kn/kWh
TM30,02890,2371kn/kWh
TM40,02710,2353kn/kWh
TM50,02530,2335kn/kWh
TM60,02350,2317kn/kWh
TM70,02170,2299kn/kWh
TM80,01990,2281kn/kWh
TM90,01440,2226kn/kWh
TM100,01080,2190kn/kWh
TM110,00720,2154kn/kWh
TM120,00360,2118kn/kWh

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

2020.

Ts1TM10,19850,03420,00970,2424kn/kWh
TM20,03420,2424kn/kWh
TM30,02740,2356kn/kWh
TM40,02570,2339kn/kWh
TM50,02390,2321kn/kWh
TM60,02220,2304kn/kWh
TM70,02050,2287kn/kWh
TM80,01880,2270kn/kWh
TM90,01370,2219kn/kWh
TM100,01030,2185kn/kWh
TM110,00680,2150kn/kWh
TM120,00340,2116kn/kWh


PRILOG 2.

IZNOSI FIKSNE MJESEČNE NAKNADE – ZA SVE OPSKRBLJIVAČE U OBVEZI JAVNE USLUGE

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica

Fiksna mjesečna naknada –

za razdoblje od 1. travnja

2019. do

31. ožujka

2020.

Ts2TM110,001,0011,00kn
TM210,001,0011,00kn
TM320,002,0022,00kn
TM430,003,0033,00kn
TM540,004,0044,00kn
TM660,006,0066,00kn
TM7100,0010,00110,00kn
TM8150,0015,00165,00kn
TM9200,0020,00220,00kn
TM10300,0030,00330,00kn
TM11400,0040,00440,00kn
TM12500,0050,00550,00kn


Napomena:     
Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.