Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 16/2019 (15.2.2019.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

322

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 29/18).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Lucian Vukelić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Stipe Župan, pomoćnik ministra financija

– Inga Žic, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Danica Kramarić, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Hrvoje Tomljenović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Veronika Laušin, dr. med., zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Mladenka Karačić, predstavnica Ministarstva financija

– Olivera Fišeković, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Zdravko Batarilo, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Martina Furlan, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Marijana Mihaljević, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/45

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.