Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu

NN 16/2019 (15.2.2019.), Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

323

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 48. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

ODLUKU

O PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU

I.

Republika Hrvatska će, prema načelu solidarnosti i ravnomjerne podjele odgovornosti, dobrovoljno sudjelovati u Europskom programu preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) i provesti zbrinjavanje navedenih osoba te, u tim okvirima, prema potrebi, sudjelovati i u drugim oblicima solidarnosti s državama članicama Europske unije.

II.

U okviru provedbe Programa, Republika Hrvatska se obvezuje prihvatiti do 150 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva po osnovi preseljenja odnosno po osnovi sudjelovanja u drugim oblicima solidarnosti s državama članicama Europske unije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/38

Urbroj: 50301-29/23-19-3

Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.