Odluka o proglašenju 22. veljače – »Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva«

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o proglašenju 22. veljače – »Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva«

HRVATSKI SABOR

361

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 15. veljače 2019. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE – »DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA«

I.

Dan 22. veljače proglašava se »Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/19-01/01

Zagreb, 15. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.