Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

362

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU RADNE SKUPINE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZVOJ IDENTITETA I BRENDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 100/18) u točki II. iza podtočke 6. dodaje se nova podtočka 6a. koja glasi:

»6a. Gari Cappelli, član Radne skupine,«.

U točki II. iza podtočke 10. dodaje se nova podtočka 10a. koja glasi:

»10a. Gentiana Fana, članica Radne skupine,«.

U točki II. iza podtočke 11. dodaje se nova podtočka 11a. koja glasi:

»11a. Nenad Gorjanović, član Radne skupine,«.

U točki II. podtočka 27. mijenja se i glasi:

»27. Barbara Mesić, članica Radne skupine,«.

U točki II. iza podtočke 40. dodaje se nova podtočka 40a. koja glasi:

»40a. Sebastian Rogač, član Radne skupine,«.

U točki II. iza podtočke 44. dodaje se nova podtočka 44a. koja glasi:

»44a. Slađana Vignjević, članica Radne skupine,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/19-03/01
Urbroj: 71-06-01/1-19-1
Zagreb, 12. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.