Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Vlada Republike Hrvatske

363

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 6. stavaka 2. i 4. i članka 13. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine«, broj 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Razrješuje se dr. sc. DRAŽEN KNEŽEVIĆ, dr. vet. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Klasa: 080-02/19-02/13
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.