Rješenje o razrješenju članice hrvatskog izaslanstva Međunarodne komisije za sliv rijeke Save

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o razrješenju članice hrvatskog izaslanstva Međunarodne komisije za sliv rijeke Save

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

368

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 15. stavka 1. Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i članka 1. stavka 1. Aneksa I. Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save – Statuta Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/03), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE HRVATSKOG IZASLANSTVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA SLIV RIJEKE SAVE

Razrješuje se mr. sc. MAJA MARKOVČIĆ KOSTELAC dužnosti članice hrvatskog izaslanstva Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Klasa: 080-02/19-02/10
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.