Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

372

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 5. stavka 2. Zakona o Zakladi »Kultura nova« (»Narodne novine«, broj 90/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »KULTURA NOVA«

Razrješuje se KRIŽANA BRKIĆ dužnosti članice Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/19-02/15
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r..