Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska

Ministarstvo unutarnjih poslova

374

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 83/13. i 27/16.), a u svezi s člankom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska obuhvaća prostor od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske, dužine 250 m i širine 51 m s lijeve i desne strane državne ceste D-2 (Dubrava Križovljanska – Varaždin), za obavljanje putničkog i robnog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska iznosi 12.750 m².

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska obuhvaća katastarske čestice 105/2., 109. i 115. k.o. Dubrava Križovljanska.

Na području graničnog prijelaza nalazi se sklop od 21 kontejnera, kontejner vage na ulaznoj traci, 3 kontrolne kućice za graničnu kontrolu smještenih na središnjem otoku, s nadstrešnicom iznad mjesta obavljanja granične kontrole dužine 30 m i širine 34 m, te rasvjetnim tijelima,u korištenju policije.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća dvije izlazne i četiri ulazne prometne trake, te parkirališni prostor s lijeve i desne strane graničnog prijelaza (14 ulazna i 3 izlazna mjesta na teretnom terminalu).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Dubrava Križovljanska (»Narodne novine« 54/06.).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-11-UP/I-65-2019.

Varaždin, 25. siječnja 2019.

Načelnik
Predrag Benčić, univ. spec. crim., v. r.