Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

375

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 83/13. i 27/16.), a u svezi s člankom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU OTOK VIRJE

Članak 1.

Područje stalnog granični prijelazi za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje obuhvaća prostor od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske 177 m, od čega 130 m dužine i 9 m širine otpada na most preko rijeke Drave, a 47 m­ dužine i 15 m širine, obuhvaća područje obavljanja granične kontrole (putničkog prometa), smješteno na županijskoj cesti br. 2029 (Otok Virje – Vratno).

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje iznosi 1.867 m².

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje obuhvaća katastarske čestice 2405/1., 2502. i 2468. k.o. Radovec.

Na području graničnog prijelaza nalaze se 3 kontejnera, mehaničke ulazno – izlazne rampe s nadstrešnicom dužini 9 m i širine 11 m sa rasvjetnim tijelima, u korištenju policije.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7 m te parkirališni prostor s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (2 mjesta).

Članak 4.

Na temelju članka 2. stavka 4. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 2/04.) i sukladno Dogovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole hrvatska granična kontrola od 1. srpnja 2013. godine obavlja se na slovenskom državnom području na zajedničkom službenom mjestu za obavljanje granične kontrole, graničnom prijelazu Otok Virje – Ormož, koji je od granične crte udaljen 65 m.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Otok Virje (»Narodne novine« 54/06.).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-11-UP/I-66-2019.

Varaždin, 25. siječnja 2019.

Načelnik
Predrag Benčić, univ. spec. crim., v. r.