Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

376

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 83/13. i 27/16.), a u svezi s člankom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET CVETLIN

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin smješteno je 545 m od granične crte u dubinu teritorija Republike Hrvatske na Županijskoj cesti 2042 (Cvetlin – granični prijelaz) i obuhvaća prostor s lijeve i desne strane ceste u dužini 63 m i širine 25 m za obavljanje putničkog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin iznosi 1.477 m².

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin obuhvaća katastarske čestice 1532/2., 1610/2., 1610/3., 1611/2. i 8854. k.o. Trakošćan.

Na području graničnog prijelaza nalaze se 2 kontejnera u korištenju policije i mehaničke ulazno-izlazne rampe.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7 m te parkirališni prostor za osobna vozila s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (10 mjesta).

Članak 4.

Na temelju članka 2. stavka 4. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 2/04.) i sukladno Dogovoru o dopuni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole, hrvatska granična kontrola od 30. travnja 2015. godine obavlja se na slovenskom državnom području na zajedničkom službenom mjestu za obavljanje granične kontrole, graničnom prijelazu Cvetlin – Zgornji Leskovec, koji je od granične crte udaljen 700 m.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin (»Narodne novine« 54/06.).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-11-UP/I-67-2019.

Varaždin, 25. siječnja 2019.

Načelnik
Predrag Benčić, univ. spec. crim., v. r.