Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

377

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« 83/13. i 27/16.), a u svezi s člankom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« 150/04.), Policijska uprava varaždinska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET GORNJA VOĆA

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća smješteno je neposredno uz graničnu crtu, odnosno uz lokalnu cestu i obuhvaća prostor s desne strane ceste u dužini 10 m i širine 6 m za obavljanje putničkog prometa.

Članak 2.

Ukupna površina stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća iznsi 60 m².

Članak 3.

Područje stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća obuhvaća katastarske čestici broj 2882/5. i 2882/6. k.o. Nadkrižovljan.

Na području graničnog prijelaza nalazi se 1 kontejner u korištenju policije, te nadtrešnica fiksirana za kontejner širine 1,5 m sa rasvjetnim tijelima.

Područje graničnog prijelaza obuhvaća jednu ulaznu i izlaznu prometnu traku ukupne širine 7 m te parkirališni prostor za osobna vozila s lijeve strane gledano u pravcu granične crte (4 mjesta).

Članak 4.

Na temelju članka 2. stavka 4. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 2/04.) i sukladno Dogovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole, hrvatska granična kontrola od 1. srpnja 2013. godine obavlja se na slovenskom državnom području na zajedničkom službenom mjestu za obavljanje granične kontrole, graničnom prijelazu Gornja Voća – Drenovec, koji je od granične crte udaljen 5 m.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća (»Narodne novine« 54/06.).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-14-11-UP/I-68-2019.

Varaždin, 25. siječnja 2019.

Načelnik
Predrag Benčić, univ. spec. crim., v. r.