Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 17/2019 (20.2.2019.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

380

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 6 + 282 i Vrtne ulice u Livani, općina Čepin,

– na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 6 + 856 i Željezničke ulice u Livani, općina Čepin i

– na križanju željezničke pruge M302 Osijek – Strizivojna/Vrpolje u km 10 + 107 i Kolodvorske ulice u Čepinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/01

Urbroj: 387-03-01-19-03

Zagreb, 7. veljače 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.