Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

422

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 84/17) u članku 4. stavku 3. točka b) briše se.

Dosadašnje točke c), d) i e) postaju točke b), c) i d).

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 6. Riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 6. riječi: »Planinska 2a« zamjenjuju se riječima: »Ulica grada Vukovara 78«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38

Urbroj: 525-13/1522-19-6

Zagreb, 15. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.