Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

NN 20/2019 (27.2.2019.), Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

426

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 194. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O OGRANIČAVANJU UPORABE POJEDINIH JAVNIH CESTA ZA PROMET TERETNIH VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA PREMAŠUJE 7,5 TONA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom ograničava uporaba određenih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, kada za te javne ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim karakteristikama.

Članak 2.

(1) Odredba članka 1. ovog Pravilnika ne odnosi na teretna vozila u slučajevima kada:

– do mjesta utovara ili istovara teretnih vozila ne postoji odgovarajući alternativni cestovni pravac s istim ili boljim tehničkim karakteristikama,

– do sjedišta prijevoznika ne postoji odgovarajući alternativni cestovni pravac s istim ili boljim tehničkim karakteristikama,

– je dozvolom za izvanredni prijevoz određeno korištenje cesta kojima je ograničen promet ovim Pravilnikom,

– je promet alternativnim cestovnim pravcem onemogućen za teretna vozila iz članka 1. ovog Pravilnika,

– prometuju vozila hitnih službi, vozila oružanih snaga Republike Hrvatske i vozila za održavanje cesta.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1. ovog članka vozač teretnog vozila je obavezan upisati kao napomenu u putni nalog te u vozilu treba imati važeći teretni list temeljem kojeg se utvrđuje mjesta utovara i/ili istovara.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 2. ovog članka utvrđuje se važećom licencijom za obavljanje prijevoza koju vozač treba imati u vozilu.

Članak 3.

(1) Dionice javnih cesta na kojima se ograničava uporaba za teretna vozila jesu:

Broj cesteOd raskrižja s cestomDo raskrižja s cestomAlternativni pravac/cesta
DC1AC2 (čvor Trakošćan)AC2 (čvor Đurmanec)AC2
DC207 (Đurmanec)DC206 (Krapina)AC2
NC (Velika Ves)ŽC2160 (čvor Sv. Križ Začretje)AC2
AC2 (čvor Sv. Križ Začretje)DC205 (Gubaševo)AC2
DC205 (Gubaševo)AC2 (čvor Zaprešić)AC2
AC1 (čvor Lučko)DC228 (Ilovac)AC1
DC3DC203 (Delnice)AC6 (čvor Kikovica)AC6
AC4 (čvor Goričan)DC20 (Ivanovec)AC4
DC2/D528 (Turčin)ŽC3016 (Donja Zelina)AC4
DC204 (Bosanci)DC203 (Delnice)AC6
DC2DC43 (čvor Đurđevac)DC53 (čvor Našice)AC3
DC7ŽC4105 (Čepin)DC515 (Đakovo)AC5
DC8ŽC5017AC7 (čvor Jurdani)AC7
DC102/AC7 (Šmrika)DC23 (Senj)AC1/AC6
DC410 (Split)DC39 (Dubci)AC1
DC512 (Makarska)DC425 (Ploče)AC1
DC23DC42 (Ogulin)DC50/AC1 (čvor Žuta Lokva)AC1
DC24ŽC2136 (Novi Marof)DC526 (Varaždinske Toplice)AC4
ŽC2197 (čvor Andraševec)Spojna cesta D14 (čvor Bedekovčina)DC14
DC27AC1 (čvor Benkovac)DC8 (Šibenik)AC1
DC30DC31 (Velika Gorica)ŽC3230 (Lekenik)AC11
DC42AC6 (čvor Vrbovsko)AC1 (čvor Ogulin)AC1/AC6
DC50DC52 (Otočac)DC25 (Lički Osik)AC1
DC25 (Gospić)AC1 (čvor Sveti Rok)AC1
DC62DC76 (Zagvozd)DC535 (Ravča)AC1
AC10 (čvor Kula Norinska)ŽC6218 (Metković)AC10
DC70ŽC6165 (Omiš)ŽC6169 (Seoca)ŽC6169
DC75DC300 (Umag)DC301 (Novigrad)AC9
DC303 (Rovinj)AC9 (čvor Vodnjan sjever)AC9
DC117ŽC61212 (Komiža)ŽC6212 (Vis)ŽC6212
DC209Granični prijelaz Mursko SredišćeDC227 (Šenkovec)AC4
DC501AC6/DC501 (čvor Oštrovica)AC7/DC501 (čvor Križišće)AC6/AC7
ŽC6253D56 (čvor Klis)D8 (čvor Solin)DC1
ŽC3124DC43 (Graberje Ivanićko)DC47 (Novska)AC3
ŽC3252DC312 (Novska)DC5 (Okučani)AC3
ŽC4158DC5 (Okučani)DC49 (Batrina)AC3
ŽC4244AC3 (čvor Lužani)DC525 (Gornji Andrijevci)AC3
ŽC2197DC14 (čvor Andraševac)DC307 (Oroslavlje)DC14/DC307
ŽC2198DC14 (čvor Bedekovčina)DC24 (Bedekovčina)DC14/DC24
ŽC3034AC4 (čvor Kraljevečki Novaki)DC22 (Križevci)AC4/DC10/DC22

ŽC2216/ŽC2217/ŽC3007

ŽC2220

DC307 (Oroslovlje)DC225 (čvor Jarek)AC2
ŽC2195ŽC2192 (Veliko Trgovišće)ŽC2186 (Zaprešić)AC2
ŽC3017/ŽC3288ŽC3016 (Brezovac Zelinski)DC3 (Sv. Ivan Zelina)AC4
ŽC3102DC1 (Jastrebarsko)NC prema Japetiću (Draga Svetojanska)ŽC3102
ŽC3073ŽC3041 (Posavski Bregi)ŽC3070 (Črnec Rugvički)AC3
ŽC2264DC1 (Zabok)DC24 (Bedekovčina)DC14
ŽC4030DC2 (Orahovica)DC51 (Ferovac)DC2/DC53/DC51
DC26Donji MikloušŠimljanikDC26/DC43/ŽC3084/DC26
ŽC3081DC43ŽC3082 (ulica Slavka Kolara)DC43
ŽC3074ŽC3034 (Božjakovina)DC43 (Caginec)AC3(2) Sastavni dio ovog Pravilnika je karta s posebno istaknutim javnim cestama na kojima je ograničena uporaba za teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (Prilog I.).

Članak 4.

(1) Upravitelji cesta obuhvaćenih člankom 3. ovog Pravilnika obvezni su putem medija obavijestiti javnost o ograničenjima kretanja teretnih vozila sukladno ovom Pravilniku i članku 31. Zakona cestama te prema potrebi odgovarajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom obilježiti značajnija raskrižja.

(2) Upravitelji cesta iz članka 3. ovog Pravilnika koje vode prema cestovnim graničnim prijelazima obavezni su osigurati obavještavanje upravitelja cesta u susjednoj državi za ceste koje vode do istih graničnih prijelaza te zatražiti postavljanje znakova zabrane prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u skladu s člankom 194. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/17-03/05

Urbroj: 530-06-1-19-13

Zagreb, 26. veljače 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

KARTA JAVNIH CESTA NA KOJIMA JE OGRANIČEN PROMET VOZILA
NAJVEĆE DOPUŠTENE MASE VEĆE OD 7,5 TONA