Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.

NN 20/2019 (27.2.2019.), Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.

Državni zavod za statistiku

434

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019. u odnosu na prosinac 2018. iznosi 99,1.

Klasa: 957-04/19-01/1
Urbroj: 555-09-05-19-4
Zagreb, 22. veljače 2019.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.