Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

NN 22/2019 (6.3.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

454

Na temelju članka 21. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17 i 111/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture, (»Narodne novine«, br. 56/18) riječi »Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo poljoprivrede«, a riječ »HPŠSS« se zamjenjuje riječju »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/17
Urbroj: 525-13/0336-19-3
Zagreb, 18. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.