Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

NN 22/2019 (6.3.2019.), Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

455

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) i na temelju članka 4. i članka 5. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, broj 20/19.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2019. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a;

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2019. godini.

II.

Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima u 2019. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama, kako slijedi:

Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2019. g. (t)
1.HRV000001609700 VDATEU0HRV001426,809
2.HRV0000170901548-STATEU0HRV003365,075
3.HRV000001354563-VDATEU0HRV000987,205
4.HRV000002120212-TIATEU0HRV002377,067
5.HRV000017080403-TIATEU0HRV003347,172
6.HRV0000010028-TPATEU0HRV001006,474
7.HRV0000169812440-PUATEU0HRV003256,946
8.HRV000017069198-SRATEU0HRV003326,883
9.HRV000012834123-RVATEU0HRV002166,304
10.HRV000015958103-TIATEU0HRV002407,126
11.HRV000015522797-BGATEU0HRV001067,180
12.HRV00001608789-MUATEU0HRV002455,758


III.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima od dana izdavanja Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja individualne kvote, što god nastupi prije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/19-01/1182

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 26. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.