Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

NN 23/2019 (8.3.2019.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede

470

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18. i 115/18.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE OSOBITO VRIJEDNOG OBRADIVOG (P1) I VRIJEDNOG OBRADIVOG (P2) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta (u daljnjem tekstu: zemljišta) u kategoriji osobito vrijednih obradivih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih (P2) zemljišta (u daljnjem tekstu: P1 i P2).

Članak 2.

Osnovica za vrednovanje P1 i P2 zemljišta, ali i zemljišta niže bonitetne vrijednosti temelji se na vrijednostima tla, klime, reljefa i određenih ostalih prirodnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju. Radi utvrđivanja P1 i P2 zemljišta, ovim Pravilnikom utvrđuju se ostala obradiva (P3) zemljišta i ostala poljoprivredna (PŠ) zemljišta (u daljnjem tekstu: P3 i PŠ).

Članak 3.

Vrijednosti iz članka 2. ovoga Pravilnika temelje se na definiranju zemljišta kao šireg prostora koji je integralni dio tla, klime, reljefa i ostalih korektivnih čimbenika, kao što su stjenovitost i kamenitost površine zemljišta, poplave na zemljištu, otvorenost, te zatvorenost i zaštićenost zemljišta, ekspozicija, zasjenjenost zemljišta, veličina parcele i oblik parcele.

Članak 4.

Bonitet tla, klime i reljefa i određenih ostalih prirodnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju ocjenjuje se prema njihovim najpovoljnijim odnosima za utvrđivanje općeg stupnja mogućnosti svestranog načina korištenja zemljišta.

II. MJERILA ZA RAZVRSTAVANJE ZEMLJIŠTA

Članak 5.

Prostorne kategorije zemljišta u koje se svrstavaju poljoprivredna zemljišta su: P1 – osobito vrijedna obradiva zemljišta, P2 – vrijedna obradiva zemljišta, P3 – ostala obradiva zemljišta, PŠ – ostala poljoprivredna zemljišta. Procjenjuju se prema vrijednosti od najpovoljnijih do nepovoljnijih tala prema bonitetnim svojstvima tla, klime, reljefa i ostalih prirodnih uvjeta.

Članak 6.

Bonitet zemljišta određuje se na razini općeg boniteta ili boniteta bez korekcija zemljišta iz formule

koja definira da je bonitet zemljišta jednak drugom korijenu iz umnoška vrijednosti bonitetnih bodova za tlo (T), klimu (K) i reljef (R).

Članak 7.

(1) Opći bonitet zemljišta (B) vrednuje se od 7 do 100 bonitetnih bodova.

(2) Bonitet tla (T) vrednuje se od 7 do 100 bodova.

(3) Bonitet klime (K) vrednuje se od 1 do 10 bodova.

(4) Bonitet reljefa (R) vrednuje se od 1 do 10 bodova.

1. Utvrđivanje boniteta tla

Članak 8.

Bonitet tla utvrđuje se na osnovi razvojnog stupnja, teksture (mehaničkog sastava) i geološkog podrijetla (supstrata) tla.

Članak 9.

(1) Razvojni stupnjevi tla predstavljaju evolucijsko genetski stadij tla, a utvrđuju se na temelju bitnih unutarnjih svojstava tla, kao što su: efektivna dubina odnosno mogućnosti zakorijenjivanja biljaka, prirodne dreniranosti, koja određuje i stupanj vlažnosti, reakcije tla u vodi, razine podzemne vode, dubine glejnog horizonta i prijelaza iz gornjeg horizonta u zdravicu, kao evolucijsko genetskog razvojnog procesa u tlu.

(2) Rasponi razvojnih stupnjeva tla kreću se od najboljeg, prvog razvojnog stupnja, s najpovoljnijim fizikalnim i kemijskim svojstvima tla i optimalno dubokim zakorijenjavanjem biljaka, do najlošijeg, sedmog razvojnog stupnja, s najplićom efektivnom dubinom tla.

Članak 10.

(1) Bitne karakteristike razvojnih stupnjeva tla su:

a) prvi razvojni stupanj pokazuje postupan prijelaz između gornjeg humusnog horizonta tla i zdravice i ima povoljan kapacitet tla za zrak; dobra mrvičasta struktura; nema znakova prekomjerne vlažnosti ni zakiseljavanja; reakcija tla u vodi kreće se od 6,0 – 7,5; efektivna dubina tla je preko 100 cm; to su svježa tla (1±); dobre prirodne dreniranosti (ocjeditosti); podzemna voda je ispod 200 cm

b) drugi razvojni stupanj ima efektivnu dubinu tla 80 do 100 cm; dubina podzemne vode je 150 – 200 cm; tla mogu biti na prijelazu od svježih prema poluvlažnim ili polusuhim tlima (1± do 2±); prirodna dreniranost je dobra

c) u trećem razvojnom stupnju prijelaz između gornjeg horizonta i zdravice nije jednako povoljan kao kod 1. razvojnog stupnja: pokazuju se prvi znakovi izblijeđivanja; na većoj dubini dolazi do gubitka vapna i počinje zakiseljavanje; reakcija tla u vodi kreće se od 5,0 do 6,0 ili 8,0 do 9,0; efektivna dubina tla je 50 do 80 cm; stupanj vlažnosti ukazuje na poluvlažna ili polusuha tla (2±), a prirodna dreniranost je umjereno dobra ili ponešto ekscesivna; dubina glejnog horizonta kreće se između 120 – 150 cm

d) u četvrtom razvojnom stupnju efektivna dubina tla je 30-50 cm; reakcija tla u vodi kreće se od 5,0-5,5 ili 8,0 – 9,0; tla su vlažna ili polusuha (3+ ili 2-), a prirodna dreniranost je nepotpuna ili ponešto ekscesivna; dubina glejnog horizonta je između 90 – 120 cm

e) u petom razvojnom stupnju prijelaz između gornjeg horizonta naniže je oštar, ponajviše zbog izblijeđivanja; zdravica je zbijena ili rđasto obojena; reakcija tla u vodi kreće se od 4,5 – 5,0 ili kod halomorfnih tala od 9,0-10,0; efektivna dubina tla je 15 – 30 cm; tla su mokra ili suha (4+ ili 3-), a prirodna dreniranost je slaba ili ponešto ekscesivna; dubina glejnog horizonta je između 50 – 90 cm

f) šesti razvojni stupanj ima efektivnu dubinu tla 5 – 15 cm; reakcija tla u vodi je 4,0 do 4,5, a kod halomorfnih tala 9,0 – 11,0; stupanj vlažnosti označava mokra do vrlo mokra ili vrlo suha tla (4+ do 5+ ili 4-), a prirodna dreniranost je slaba do vrlo slaba ili ekscesivna; dubina glejnog horizonta kreće se između 20 – 50 cm

g) sedmi razvojni stupanj ima oštre granice između gornjeg sloja i zdravice; u pravilu, gubitak vapna je znatan, a veliko je i zakiseljavanje; reakcija tla u vodi kreće se ispod 4,0, a kod halomorfnih tala iznad 11,0; efektivna dubina tla je 1 – 5 cm; stupanj vlažnosti označava vrlo mokra ili ekstremno suha tla (5±); prirodna dreniranost je vrlo slaba ili ekscesivna; dubina glejnog horizonta je između 0-25 cm.

(2) Skeletnost tla ocjenjuje se prema volumnom postotnom udjelu šljunka i kamena u tlu, te se na toj osnovi umanjuje efektivna dubina tla, odnosno vrijednost razvojnog stupnja.

Članak 11.

Tekstura tla utvrđuje se relativnim odnosima po kojima je optimalna ilovasta, od koje vrijednost pada prema pjeskovitoj i teškoj glinastoj teksturi.

Članak 12.

Geološki supstrati tla razvrstavaju se u četiri grupe geološkog podrijetla: 1. aluvijalna i praporna podrijetla, kao najpovoljnija; 2. vapneni lapori i fliš, kao povoljni; 3. pleistocenske ilovače (mramorirane ilovače – diluvij), kao osrednje povoljne; 4. litogena (stjenovita) podrijetla, kao slabije povoljna.

Članak 13.

Sva unutarnja svojstva tla svedena na razvojni stupanj, teksturu i geološko podrijetlo tla sumarno se izražavaju u bodovima na temelju kojih su utvrđeni okviri bodova boniteta tla kako slijedi:

Tekstura tlaGeološko podrijetlo tlaRazvojni stupnjevi tla
prvidrugitrećičetvrtipetišestisedmi
Okviri bodova boniteta tla

P

pijesak

aluvij52 – 4140 – 2928 – 2322 – 1716 – 1110 – 7
diluvij46 – 3534 – 2928 – 2322 – 1716 – 1110 – 7
litogeno46 – 3534 – 2928 – 2322 – 1716 – 1110 – 7

IP

ilovasti pijesak

aluvij i prapor76 – 6564 – 5352 – 4140 – 2928 – 2322 – 1716 – 11
vapneni lapori i fliš70 – 6564 – 5352 – 4140 – 2928 – 1710 – 1110 – 7
diluvij58 – 5352 – 4140 – 2928 – 1710 – 1110 – 7
litogeno52 – 4746 – 4140 – 2928 – 1716 – 1110 – 7

PI

pjeskovita ilovača

aluvij i prapor94 – 8382 – 7170 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 29
vapneni lapori i fliš88 – 7776 – 6564 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
diluvij82 – 7170 – 5958 – 4746 – 3534 – 2928 – 2322 – 17
litogeno70 – 5958 – 4746 – 3534 – 2322 – 1110 – 7

I

ilovača

aluvij i prapor100 – 8988 – 7776 – 6564 – 5352 – 4746 – 4140 – 35
vapneni lapori i fliš94 – 8382 – 7170 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 29
diluvij88 – 7776 – 6564 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
litogeno76 – 6564 – 5352 – 4140 – 2928 – 2322 – 17

GI

glinasta ilovača

aluvij i prapor94 – 8382 – 7170 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 29
vapneni lapori i fliš82 – 7776 – 6564 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
diluvij76 – 7170 – 5958 – 4746 – 3534 – 2928 – 2322 – 17
litogeno64 – 5958 – 4746 – 3534 – 2928 – 2322 – 17

IG

ilovasta glina

aluvij i prapor82 – 7776 – 6564 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
vapneni lapori i fliš70 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
diluvij70 – 5958 – 4746 – 3534 – 2928 – 2322 – 17
litogeno64 – 5958 – 4746 – 3524 – 2928 – 1716 – 11

G

glina

aluvij i prapor70 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
vapneni lapori i fliš70 – 5958 – 4746 – 4140 – 3534 – 2928 – 23
diluvij64 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 2322 – 17
litogeno58 – 5352 – 4140 – 3534 – 2928 – 1716 – 11
tresetno dolinsko tlo (odvodnjeno) prema razvojnim stupnjevima70 – 5958 – 4746 – 3534 – 2322 – 11


2. Utvrđivanje boniteta klime

Članak 14.

Klima se boduje u rasponu od 1 do 10 bonitetnih bodova. Utvrđuje se unutar klimatsko-vegetacijskih područja odnosno potpodručja, grupiranih po meteorološkim postajama, na temelju klimatskih elemenata, i to: srednjih godišnjih temperatura zraka, srednjih godišnjih količina oborina i srednjih količina oborina u vegetacijskom razdoblju. Okvirni bodovi za bonitet klime su:

Red. brojKlimatsko vegetacijska područja po meteorološkim postajamaŠumska zajednicaPribližno nadmorska visina u m

Srednja godišnja temperatura

°C

Srednja god. količina
oborina u mm
Oborine u vegetacijskom razdoblju u mmBodovi za klimu
1.Sveti Jure, Lička Plješivica, Zavižan, Vrh Učkeklekovina bora, krivulja (sa smrekom i planinskim pašnjacima)>1.5002 – 4>2.200500 – 8001 – 2
2.Zalesina, Delnicepodručje bukove šume s jelom600 – 1.2006 – 82.100 – 2.300900 – 1.1003
3.Sljeme, Stubička gorapodručje bukove šume s jelom700 – 1.1006 – 81.200 – 1.500700 – 9003 – 4
4.

Plitvice, Skrad, Parg, Baške Oštarije, Učka

– hotel

područje primorske i gorske bukove šume500 – 1.007 – 81.500 – 1.700700 – 9003 – 4
5.Gračac, Gospić, Ogulinpodručje hrasta kitnjaka s običnim grabom300 – 6008 – 101.500 – 1.700500 – 7005 – 6
6.Topusko, Kostel, Stubičke Toplice, Klenovnik, Križevci i Bjelovarpodručje hrasta kitnjaka i običnog graba s bukvom<5009 – 10,5850 – 980450 – 6006 – 7
7.Petrinja, Karlovac, Sisak, Zagreb, Varaždin, Orehovec, Koprivnica, Lipovljani, Garešnica, Lipik, Daruvar, Viroviticapodručje hrasta kitnjaka i običnog graba s bukvom<35010 – 11880 – 920450 – 5507 – 8
8.Požega, Sl. Brod, Đakovopodručje hrasta kitnjaka i običnog graba<20010,5 – 11,0750 – 770400 – 4509 – 10
9.Vinkovci, Spačva, Ilok, Osijek, Beljepodručje hrasta sladuna i cera<20011 – 11,5650 – 750350 – 4309 – 10
10.Pazin, Mosor – Ljuvačpodručje hrasta medunca i crnog graba<80011 – 11,51.300 – 1.400450 – 5506 – 7
11.Knin, Sinj, Imotskipodručje hrasta medunca i bijelog graba<60013 – 141.600 – 1.900420 – 5006 – 7
12.Opatija, Rijeka, Kraljevica, Crikvenica, Senjpodručje hrasta medunca i bijelog graba<50013,5 – 14,51.250 – 1.350400 – 6506 – 7
13.Rovinj, Fažana, Pula, Mali Lošinj, Rabpodručje hrasta crnike (priobalni pojas)<50014,5 – 15950 – 1.000320 – 4505 – 6
14.Pag, Zadar, Biograd n. M., Šibenik, Kaštel Stari, Split Hvar, Makarska, Vela Luka, Korčula, Orebić, Opuzen i Stonpodručje hrasta crnike (srednje potpodručje)<50015 – 161.000 – 1.100240 – 4204 – 6
15.Dubrovnik, Čibača, Grudapodručje hrasta crnike (južno potpodručje)<50015,5 – 16,51.300 – 1.400350 – 4505 – 6
16.Lastovo, Palagružaotočno aridno potpodručje hrasta crnike<50015 – 16650 – 70075 – 1753 – 4Članak 15.

Unutar pojedinih klimatsko-vegetacijskih područja zemljišta nižih nadmorskih visina ocjenjuju se većim brojem bodova, a viših nadmorskih visina s manjim brojem bodova.

Članak 16.

Unutar klimatsko-vegetacijskih područja 11 do 16 navedenih tabelarno u članku 14. Ovog Pravilnika na hidromorfnim tlima većeg stupnja vlažnosti, u odnosu na automorfna tla, broj bonitetnih bodova za klimu povećava se kako slijedi:

Klimatsko vegetacijsko područjeBroj bonitetnih bodova za klimu
na automorfnim tlimana hidromorfnim tlima
povoljnog stupnja vlažnosti
116 – 77 – 9
126 – 77 – 9
135 – 66 – 10
144 – 96 – 10
155 – 66 – 10
163 – 44 – 7


3. Utvrđivanje boniteta reljefa

Članak 17.

Bonitetni bodovi za reljef, u rasponu od 1 do 10 bonitetnih bodova, utvrđuju se prema klasifikaciji reljefa kako slijedi:

Nagib (inklinacija) zemljišta uOznaka reljefaNaziv reljefaBonitetni bodovi
stupnjevimapostocima
0 – 20 – 3aravan10
0 – 20 – 3bravan s mikro ili mezouvalama8 – 9
2 – 63 – 11cvalovit ili vrlo blage padine8 – 9
6 – 911 – 16dumjereno blage padine7 – 8
9 – 1216 – 21eumjereno strme padine6 – 7
12 – 1721 – 31fstrme padine4 – 5
17 – 2431 – 45gjako strme padine2 – 5
24 – 3345 – 65hvrlo jako strme padine1 – 2
preko 33preko 65ivrletne padine14. Utvrđivanje ukupnih bodova boniteta zemljišta bez korekcije

Članak 18.

(1) Utvrđeni bonitetni bodovi za tlo prema članku 13. ovoga Pravilnika, bodovi za klimu prema člancima 14, 15. i 16. ovog Pravilnika i bodovi za reljef prema članku 17. ovoga Pravilnika, uvrštavaju se u formulu iz članka 6. ovoga Pravilnika i po njoj izračunavaju. Dobiveni rezultat predstavlja bonitet zemljišta bez korekcija.

(2) Postignuti rezultat dobiven formulom iz članka 6. ovoga Pravilnika manji od 7 bonitetnih bodova, svrstava zemljište u neplodno.

(3) Rezultati bonitetnih bodova izračunati na način naveden u stavku 1. ovoga članka, prikazani su u Tablici 1. koja je prilog ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. U njoj se prema utvrđenim bonitetnim bodovima tla u presjeku retka za utvrđene bonitetne bodove reljefa i kolone za utvrđene bonitetne bodove klime, očitavaju bodovi boniteta zemljišta bez korekcija. Za međuvrijednosti utvrđenih bonitetnih bodova tla, koje nisu navedene u Tablici 1. priloga ovoga Pravilnika, bodovi boniteta zemljišta bez korekcija mogu se dobiti i linearnom interpolacijom.

5. Korekcija boniteta zemljišta zbog utjecaja ostalih prirodnih uvjeta

Članak 19.

Bonitet zemljišta utvrđen prema članku 18. ovoga Pravilnika korigira se negativnim postocima bonitetnih bodova zbog utjecaja ostalih prirodnih uvjeta na poljoprivrednu proizvodnju, i to: za stjenovitost i kamenitost površine zemljišta, poplavu, ekspoziciju, otvorenost ili zatvorenost položaja, zasjenjenost zemljišta, veličinu parcela i oblik parcele.

Članak 20.

Stjenovitost i kamenitost površine zemljišta ocjenjuje se skupno prema zastupljenosti stijena i krupnijeg kamenja (>5 cm Ø), negativnim postocima bonitetnih bodova kako slijedi:

Stjenovitost površine zemljišta,

%

Kamenitost površine zemljišta,

%

Negativni postoci bonitetni bodovaIskoristivost zemljišta
do 2do 102 – 6Neznatne smetnje za izbor kultura
2 – 1010 – 206 – 24Stanovite teškoće u primjeni mehanizacije, a izbor kultura ponešto ograničen
10 – 2520 – 3024 – 48Samo za lakšu mehanizaciju. Iskoristivost prvenstveno za pašnjake i livade, lošija za voćnjake i vinograde, a najlošija za oranice
25 – 5030 – 5048 – 60Preteže ručni rad. Iskoristivost za pašnjake i livade, a vrlo loša za maslinike, voćnjake i vinograde
50 – 7050 – 7060 – 72Veliko ograničenje za obradu. Može se koristiti za pašnjake, ev. ekstenzivne maslinike, smokve, bajame i vinograde.
70 – 9070 – 9072 – 80Vrlo veliko ograničenje iskoristivosti za obradive površine. Samo ekstenzivni pašnjaci
>90>9080 – 100Pašnjaci – neplodna zemljišta


Članak 21.

Utjecaj poplave zemljišta na bonitet zemljišta ocjenjuje se samo na površinama oranica, livada i pašnjaka prema godišnjem dobu plavljenja, te prema učestalosti i trajanju poplave, i to u rasponu od 2 do 70 negativnih postotaka bonitetnih bodova, ovisno o mogućnosti načina iskorištavanja poplavljenog zemljišta. Obračun negativnih postotaka bonitetnih bodova određuje se kako slijedi:

Učestalost poplava u 10 godinaŠteta u %
priroda
Negativni postoci bonitetnih bodova
1 put (slučajne poplave)5 – 102 – 4
10 – 254 – 6
25 – 506 – 12
>5012 – 36
2 – 3 puta (česte)5 – 1012 – 16
10 – 2516 – 24
25 – 5024 – 36
>5036 – 48
preko 3 puta (vrlo česte)5 – 1012 – 16
10 – 2536 – 48
25 – 5048 – 70


Članak 22.

(1) Južna ekspozicija zemljišta do 1.000 m nadmorske visine ocjenjuje se, u pravilu, kao najpovoljnija i ne korigira se, a sjeverna ekspozicija do te nadmorske visine ocjenjuje se, u pravilu, kao najnepovoljnija i korigira se u rasponu od 1 do 12 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

(2) Na plitkim i vrlo suhim tlima krša i na pjeskovitim tlima južne ekspozicije mogu biti nepovoljnije od sjevernih i u takvim se slučajevima korigiraju u rasponu od 1 do 12 negativnih postotaka bonitetnih bodova, a sjeverne se ekspozicije ne korigiraju.

(3) Na površinama livada ili pašnjaka iznad 1.000 m nadmorske visine korekcija boniteta zemljišta zbog utjecaja ekspozicije vrši se prema tome koja je ekspozicija za takve površine u određenim orografskim uvjetima povoljnija (južna ili sjeverna), pa se povoljnija ekspozicija ne korigira, a nepovoljnija korigira u rasponu od 1 do 12 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

(4) Na zemljištima livada ili pašnjaka, bez obzira na nadmorsku visinu, ako su vrlo plitka ili vrlo strma, ili je njihova površina jako stjenovita i kamenita, ocjenjuje se da li je povoljnija južna ili sjeverna ekspozicija po užim područjima, pa se povoljnija ekspozicija ne korigira, a nepovoljnija korigira u rasponu od 1 do 12 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

(5) Istočne i zapadne ekspozicije iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, ocjenjuju se srednjom vrijednošću raspona negativnih postotaka bonitetnih bodova najpovoljnije i najnepovoljnije ekspozicije.

Članak 23.

(1) Utjecaj otvorenih i zatvorenih položaja zemljišta ocjenjuje se negativnim postocima bonitetnih bodova u odnosu na položaje koji se ne korigiraju. Otvoreni položaji zemljišta izloženi posebnom utjecaju jačih vjetrova, ocjenjuju se s 1 do 24 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

(2) Zatvoreni položaji zemljišta, bez dovoljne zračne drenaže kao što su – stanovite doline, polja i poljica i donje trećine padina, tzv. »zračna jezera«, zbog mogućnosti jače pozebe i učestalije pojave bolesti na kulturnim biljkama, ocjenjuju se s 1 do 36 negativnih postototaka bonitetnih bodova.

Članak 24.

Utjecaj zasjenjenosti zemljišta na bonitet zemljišta, zbog blizine šume, visokih građevina ili brežuljkasto brdovitog terena, ocjenjuje se u rasponu od 6 do 24 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

Članak 25.

(1) Površina katastarske čestice također ima utjecaja na bonitet zemljišta, odnosno ukupan broj bodova, zbog nemogućnosti upotrebe poljoprivredne mehanizacije i primjene suvremenih agrotehničkih mjera.

(2) Površina katastarske čestice ocjenjuje se do 20 negativnih postotaka bonitetnih bodova kako slijedi:

Površina katastarske čestice (ha)Negativni postoci bonitetnih bodovaPovršina katastarske čestice (ha)Negativni postoci bonitetnih
bodova
<0,0115 – 200,5 – 14 – 6
0,01 – 0,0510 – 151 – 33 – 4
0,05 – 0,258 – 103 – 52 – 3
0,25 – 0,56 – 8>50


Članak 26.

(1) Oblik katastarske čestice također utječe na korištenje suvremene mehanizacije, redovitu obradu zemljišta, te na troškove proizvodnje. Oblik čestice ocjenjuje se s 0 do 10 negativnih postotaka bonitetnih bodova.

(2) Optimalno prikazivanje oblika katastarske čestice izračunava se koeficijentom raščlanjenosti prema formuli

gdje je Kr – koeficijent raščlanjenosti, P – opseg katastarske čestice, a S – površina katastarske čestice.

(3) Postotak negativnih bodova u ovisnosti o koeficijentu oblika katastarske čestice prikazan je kako slijedi:

Koeficijent

oblika katastarske čestice

Negativni

postoci bonitetnih bodova

Koeficijent oblika katastarske česticeNegativni postoci bonitetnih bodova
<1,503 – 45 – 7
1,5 – 21 – 34 – 57 – 9
2 – 33 – 5>510


Članak 27.

(1) Ukupan broj bodova konačno korigiranog boniteta zemljišta, uzimaju u obzir zbroj negativnih postotaka bodova, utvrđuje se formulom:

gdje je Bk – ukupan broj bodova konačno korigiranog boniteta zemljišta, B – ukupan broj bodova boniteta zemljišta bez korekcija dobiven prema odredbi članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, a je Snp – zbroj negativnih postotaka bonitetnih bodova dobivenu korekcijom prema odredbama članka 19. do 26. ovoga Pravilnika.

(2) Ako negativni postotak bonitetnih bodova bilo kojeg od ostalih prirodnih uvjeta iz članka 22. ovoga Pravilnika ili suma negativnih postotaka bonitetnih bodova tih prirodnih uvjeta korekcijom smanji bonitet zemljišta toliko da je njegova konačna (korigirana) vrijednost manja od 7 bonitetnih bodova, ne provodi se daljnja korekcija boniteta zemljišta, nego se zemljište svrstava u neplodno.

Članak 28.

Svrstavanje zemljišta u prostorne kategorije obavlja se prema ranije određenim okvirnim bodovima konačnih (korigiranih) bonitetnih bodova zemljišta prema sljedećem:

P1 – osobito vrijedna obradiva zemljišta 80 do 100 bodova

P2 – vrijedna obradiva zemljišta 60 do 79 bodova

P3 – ostala obradiva zemljišta 40 do 59 bodova

PŠ – ostala poljoprivredna zemljišta od 7 do 39 bodova.

Članak 29.

(1) Osnova za bonitiranje i utvrđivanje prostornih kategorija, P1 zemljišta, P2 zemljišta, P3 zemljišta, PŠ zemljišta su bonitetne pedološke karte detaljnog mjerila (1:2.000 do 1:5.000), koje vrednuju zemljišta na razini najmanje proizvodne parcele. Bonitetno vrednovanje mogu obavljati samo stručnjaci na području pedologije. Utvrđivanje prostornih kategorija provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima.

(2) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku utvrđuje koje se zemljište smatra P1 i P2 zemljište ako ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje, odnosno pokazatelje na jednom širem području na temelju dostavljenih prethodnih studija i prostornih podataka.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 151/13).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/17
Urbroj: 525-07/0375-19-11
Zagreb, 11. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Tablica 1:     BODOVI BONITETA ZEMLJIŠTA BEZ KOREKCIJE

 Bonitetni bodovi za klimuBonitetni bodovi
Bonitet*10987654321za reljef
10095898477716355453210
100959085797367605242309
100898580756963574940288
100847975706559534637267
100777369656055494235246
100716763595550453932225
100636057534945403528204
100555249464239353024173
100454240373532282420142
100323028262422201714101
959792878275696253443110
95928883777265585141299
95878378736862554839288
95827773686358524536267
95757268635853484134246
95696562585349443831225
95625855524844393428194
95535148454138342924173
95444139363431282419142
95312928262422191714101
949792878175696153433110
94928782777165585041299
94878278736761554739278
94817773686357514436267
94757167635853474134246
94696561575348433831225
94615855514743393427194
94535047444138342924173
94434139363431272419142
94312927262422191714101
899489847973676052423010
89898580756963574940289
89848075716560534638278
89797571666156504335257
89736965615752464033236
89676360565247423730215
89605753504642383327194
89524946434037332823163
89424038353330272319132
8930282725232119161391
889489847873665951423010
88898480746963564940289
88848075706559534638278
88787470666155504335257
88736965615651464032236
88666359555147423630215
88595653504642383227194
88514946434036322823163
88424038353230272319132
8830282725232119161391
839186817671645850412910
83868277726761554739279
83817773686358524536268
83767268645954484234247
83716763595550453932226
83646158545046413529205
83585552484541363226184
83504745423935322722163
83413936343229262218132
8329272624222018161391
829186817670645750402910
82868177726761544738279
82817772686357514436268
82767268635954484134247
82706763595450443831226
82646157545045403529205
82575451484440363126184
82504744413835312722163
82403836343129262218132
8229272624222018161391
778883787368625548392810
77837974706459534637269
77787470666155504335258
77737066615752464033237
77686461575348433730216
77625955524844393428205
77555350464339353025184
77484643403734302621153
77393735333028252118122
7728262523212018151291
768783787368625548392810
76837874696458524537269
76787470656055494335258
76736965615652464033237
76686460565248433730216
76625855524844393428195
76555249464339353025174
76484543403734302621153
76393735333028252117122
7628262523211917151291
718480757065605346382710
71807671676257514436259
71757167635853484134248
71706763595550453932227
71656258555146413629216
71605753504642383327195
71535148454138342924174
71464441393633292521153
71383634322927242117122
7127252422211917151281
708479757065595346372610
70797571666156504335259
70757167635853474133248
70706663595449443831227
70656158545046413529206
70595653494642373226195
70535047444137332924174
70464341383532292520143
70373533312926242017122
7026252422201917141281
658176726762575144362510
65767368645954484234249
65726864605651463932238
65676460565248433730217
65625956524844393428206
65575451484440363125185
65514846433936322823164
65444239373431282420143
65363432302825232016112
6525242321201816141181
648076726762575144362510
64767268635954484234249
64726864605551453932238
64676360565247423730217
64625955524844393428206
64575451474440363125185
64514845423936322823164
64444239373431282420143
64363432302825232016112
6425242321201816141181
597773696459544942342410
59736965615652464033239
59696561575349433831228
59646157545045413529207
59595653504642383327196
59545249454238343024175
59494643413834312722154
59424038353330272319133
59343331292724221915112
5924232220191715131181
587672686459544842342410
58726965605651464032239
58686561575348433730228
58646057534945403528207
58595653494642373226196
58545148454238342924175
58484643403734302622154
58424037353229262319133
58343230282624221915112
5824232220191715131181
537369656156514640332310
53696662585349443831229
53656258545046413629218
53615854514743393327197
53565350474440363125186
53514946434036332823165
53464441393633292521154
53403836333128252218133
53333129272523211815102
5323222119181615131071
527268646056514639322310
52686561575348433731229
52646158545046413529208
52605754504743383327197
52565350474339353125186
52514846433936322823165
52464341383532292520144
52393735333128252218123
52323129272523201814102
5223222019181614121071
476965615753484338312210
47656258545046413629219
47615855514743393427198
47575451484441363126187
47535047444138342924176
47484643413834312722155
47434139363431272419144
47383634312927242117123
47312927262422191714102
47222119181715141210
1
466864615753484337302110
46646158545045413529209
46615854514743383327198
46575451474440363125187
46535047444137332923176
46484543403734302621155
46434138363330272319144
46373533312926232017123
46302927252321191714102
46212019181715141210
1
416461575450454035292010
41615854514743383327199
41575451484440363126188
41545148454138342924177
41504744413835312722166
41454340383532292520145
41403836343129262218134
41353331292725221916113
4129272624222018161392
4120191817161413119
1
406360575349454035282010
40605754504642383327199
40575451474440363125188
40535047444137332924177
40494644413835312722156
40454240373532282420145
40403836333128252218134
40353331292724221915113
4028272524222018151392
4020191817151413119
1
355956534946423732261910
35565350474340353125189
35535047444137332924178
35494744413835312722167
35464341383532292520146
35424037353230262319135
35373533312926242017124
35323129272523201814103
3526252422201917141282
3519181716141312108
1
345855524945413732261810
34555249464339353025179
34524947444037332923168
34494644413834312722157
34454340383532292520146
34413937343229262318135
34373533312926232016124
34323029272523201714103
3426252322201816141282
3418171615141312108
1
295451484542383429241710
29514846434036322823169
29484643403734302622158
29454340383532282520147
29424037353229262319136
29383634322927242117125
29343230282624221915114
2929282625232119161393
2924232220191715131182
291716151413121198
1
285350474441373329241710
28504845423935322722169
28474542403733302621158
28444240373431282420147
28413937343229262218136
28373533312926242017125
28333230282624211815114
2829272624222018161393
2824222120181715131172
281716151413121197
1
234845434037343026211510
23454341383532292520149
23434138363330272319148
23403836343128252218137
23373533312926232017126
23343230282624211915115
23302927252321191714104
2326252322201917141283
23212019181715141210
2
23151414131211108

1
224744423936333026211510
22444240373431282420149
22424038353230272319138
22393735333028252118127
22363432302826232016116
22333130282623211815105
2230282725232119161394
2226242321201816141183
2221201918161513119
2
2215141312111098

1
174139373432292623181310
17393735333028252117129
17373533312926232016128
17343331292724221915117
17323029272523201714106
1729282624232118161395
1726252322201816141284
1723212019171614121073
1718171615141312108
2
171312121110987

1
164038363331282522181310
16383634322927242117129
16363432302825232016118
16333230282624211815117
16312928262422201714106
1628272524222018151395
1625242321201816141184
16222120181715141210
3
1618171615141311108
2
16131211111098


1
113331302826232118151010
11313028262422201714109
1130282725232119161398
1128262523212018151297
1126242321201816141186
1123222120181715131075
1121201918161513119
4
1118171615141311108
3
1115141312111098

2
11101099871
103230282624222017141010
1030282725232119161399
1028272524222018151398
1026252422201917141287
1024232220191715131186
1022212019171614121075
1020191817151413119
4
101716151413121198
3
1014131312111098

2
1010998871
7262524222019171412810
725242221191816141189
724222120181715131178
722212019171614121077
720191817161413119
6
719181716141312108
5
71716151413121197
4
714141312111098

3
712111110987


2
78877

1
*Bonitetni bodovi za tlo s prosječnim stupnjem njegove vlažnosti