Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 24/2019 (11.3.2019.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

481

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, br. 127/13 140/13, 129/17 i 66/18) u članku 5. podstavku 40. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. i 49. koji glase:

» – detektiva za potrage, identifikaciju i obradu kriminaliteta

– detektiva za obradu kriminaliteta

– detektiva za kriminalističke evidencije

– kriminalističkog tehničara – detektiva za obradu kriminaliteta u policijskoj upravi

– detektiva za prikupljanje, procjenu i obradu podataka te kriminalističke evidencije

– detektiva za evidencije potraga

– detektiva za identifikaciju

– detektiva za potrage

– detektiva za rad s informatorima.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U policijskoj postaji policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiva za obradu kriminaliteta

– kontakt policajca

– kriminalističkog tehničara u policijskoj postaji

– policijskog službenika

– policijskog službenika – kriminalističko-prometnog tehničara

– policijskog službenika – mornara

– policijskog službenika – operatera protudiverzijske zaštite

– policijskog službenika – prometnog motociklista

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za zaštitu granice

– policijskog službenika vođe ekipe za očevide u cestovnom prometu

– policijskog službenika za graničnu kontrolu

– policijskog službenika za graničnu kontrolu u lukama na moru

– policijskog službenika za graničnu kontrolu u zračnoj luci

– policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju

– policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju i obradu kriminaliteta

– policijskog službenika za nezakonite migracije

– policijskog službenika za obradu kriminaliteta

– policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu

– policijskog službenika za sigurnost cestovnog prometa

– policijskog službenika za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

– policijskog službenika za zaštitu granice

– upravitelja stroja ophodnog broda TIP A

– upravitelja stroja ophodnog broda TIP B

– voditelja ophodne brodice

– voditelja ophodnog čamca

– voditelja smjene graničnog prijelaza

– vođe grupe za kriminalističku obradu

– vođe grupe za obradu kriminaliteta

– vođe grupe za protueksplozijsku zaštitu

– vođe grupe za zaštitu granice

– vođe ophodnje

– vođe ophodnje za sigurnost cestovnog prometa

– zamjenika zapovjednika ophodnog broda TIP A

– zapovjednika ophodnog broda TIP A

– zapovjednika ophodnog broda TIP B

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za otkrivanje droga

– policijskog službenika – vodiča službenog psa za graničnu kontrolu

– šefa smjene – operativnog dežurnog

– detektiva za kriminalističke evidencije, potrage, identifikaciju i obradu kriminaliteta

– kriminalističkog tehničara – detektiva za obradu kriminaliteta u policijskoj postaji

– policijskog službenika za obradu kriminaliteta, evidencije, potrage i identifikaciju

– detektiva za maloljetničku delinkvenciju i obradu kriminaliteta

– policijskog službenika za obradu kriminaliteta i maloljetničku delinkvenciju.«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»U sjedištu policijske uprave policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiva kriminaliteta droga

– detektiva za razbojništva

– instruktora za naoružanje i nastavu gađanja

– instruktora za obuku

– instruktora za opću i specijalističku tjelesnu pripremu

– instruktora za taktiku, postupanja i intervencije

– policijskog službenika – logističara

– policijskog službenika – vođe grupe kriminaliteta droga

– policijskog službenika – vođe grupe za ekstremno nasilje

– policijskog službenika – vođe grupe za terorizam

– policijskog službenika kriminaliteta droga

– policijskog službenika vođe ekipe za očevide

– policijskog službenika za delikte protiv opće sigurnosti

– policijskog službenika za ekstremno nasilje

– policijskog službenika za imovinski kriminalitet

– policijskog službenika za kazneno-pravnu zaštitu djece i maloljetnika

– policijskog službenika za korupciju

– policijskog službenika za krađe

– policijskog službenika za krvne delikte

– policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju

– policijskog službenika za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba

– policijskog službenika za obradu općeg kriminaliteta

– policijskog službenika za obradu organiziranog kriminaliteta

– policijskog službenika za očevide

– policijskog službenika za potrage

– policijskog službenika za proizvodnju i obrtništvo

– policijskog službenika za ratne zločine

– policijskog službenika za razbojništva

– policijskog službenika za seksualne delikte

– policijskog službenika za terorizam

– policijskog službenika za terorizam i ekstremno nasilje

– policijskog službenika za trgovinu

– pomoćnika zapovjednika interventne jedinice policije

– samostalnog kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi

– višeg kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi

– voditelja Odjela za pripremu i planiranje

– voditelja Službe za osiguranja

– vođe grupe za delikte protiv opće sigurnosti

– vođe grupe za krađe

– vođe grupe za krvne delikte

– vođe grupe za maloljetničku delinkvenciju

– vođe grupe za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba

– vođe grupe za obradu općeg kriminaliteta

– vođe grupe za organizirani kriminalitet

– vođe grupe za proizvodnju i obrtništvo

– vođe grupe za razbojništva

– vođe grupe za seksualne delikte

– vođe grupe za trgovinu

– zamjenika zapovjednika interventne jedinice policije

– zapovjednika interventne jedinice policije

– vođe kriminalističko-obavještajne grupe

– policijskog službenika za kibernetičku sigurnost i digitalnu forenziku

– vođe grupe za organizirani kriminalitet i korupciju

– policijskog službenika za obradu organiziranog kriminaliteta, terorizam i ekstremno nasilje

– policijskog službenika za gospodarski kriminalitet i korupciju

– policijskog službenika za obradu općeg kriminaliteta, potrage i identifikaciju

– detektiva za obradu organiziranog kriminaliteta

– vođe kriminalističko-obavještajne grupe – kriminalističko-obavještajnog analitičara

– policijskog službenika za kriminalističke evidencije i rad s informatorima

– policijskog službenika za maloljetničku delinkvenciju i obradu kriminaliteta

– policijskog službenika za krvne delikte i ratne zločine

– policijskog službenika za imovinski kriminalitet i delikte protiv opće sigurnosti

– policijskog službenika za potrage i identifikaciju

– višeg kriminalističkog tehničara u policijskoj upravi i poligrafski ispitivači

– vođe grupe za gospodarski kriminalitet i korupciju

– policijskog službenika za digitalnu forenziku

– policijskog službenika za rad s informatorima

– policijskog službenika za kibernetičku sigurnost

– kriminalističkog tehničara za materijalne dokaze

– policijskog službenika za krvne delikte i delikte protiv opće sigurnosti

– vođe kriminalističko-obavještajne grupe – službenika za rad s informatorima

– policijskog službenika za potrage, identifikaciju i obradu kriminaliteta

– vođe grupe za financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost

– policijskog službenika za financijske istrage i izvangospodarske djelatnosti

– vođe grupe za potrage.«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»U policijskoj postaji policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– policijskog službenika – operatera na sredstvima veze

– policijskog službenika – operatera pomorskog prometa

– policijskog službenika za kriminalističku obradu u cestovnom prometu

– policijskog službenika za prevenciju

– policijskog službenika za preventivu u cestovnom prometu

– policijskog službenika za sigurnost i preventivu cestovnog prometa

– pomoćnika načelnika policijske postaje

– pomoćnika načelnika policijske postaje za aerodromsku policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za granicu

– pomoćnika načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu

– pomoćnika načelnika policijske postaje za graničnu kontrolu i aerodromsku policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za kontrolu i upravljanje u cestovnom prometu

– pomoćnika načelnika policijske postaje za kriminalističku obradu i očevide cestovnih prometnih nezgoda

– pomoćnika načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za policiju i kriminalističku policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za pomorsku policiju

– pomoćnika načelnika policijske postaje za pomorsku policiju i graničnu kontrolu

– pomoćnika načelnika policijske postaje za preventivu u cestovnom prometu

– pomoćnika načelnika policijske postaje za sigurnost cestovnog prometa

– pomoćnika načelnika policijske postaje za sigurnost i preventivu cestovnog prometa

– pomoćnika načelnika policijske postaje za ustroj i organizaciju rada

– pomoćnika načelnika policijske postaje za zaštitu granice

– pomoćnika šefa smjene policijske ispostave

– pomoćnika šefa smjene policijske postaje

– šefa smjene policijske postaje

– šefa smjene postaje aerodromske policije

– šefa smjene postaje granične policije

– policijskog službenika za analizu rizika u policijskoj postaji

– vođe graničnog sektora

– vođe pomorskog sektora

– vođe sektora

– vođe sektora za sigurnost cestovnog prometa

– zamjenika načelnika policijske postaje.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/10

Urbroj: 50301-29/23-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.