Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

484

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O OBUHVATU I RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE STJEČU STATUS BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se obuhvat i razvrstavaju se jedinice lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja.

II.

Jedinice lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja razvrstavaju se u:

– I. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja: Vrhovine, Mrkopalj, Lanišće, Skrad, Saborsko, Lokvičići, Udbina, Civljane, Gračac, Kijevo, Brod Moravice, Donji Lapac, Žumberak, Zagvozd, Brinje, Vrlika, Perušić, Otočac, Vrbovsko, Lovinac, Plaški, Hrvace, Ružić, Muć, Otok, Josipdol, Runovići, Knin, Podbablje, Vrgorac, Lobor, Lećevica, Dicmo, Brestovac, Trilj, Lovreć, Cernik, Sirač, Cista Provo, Proložac, Biskupija, Kalnik, Ervenik, Pakrac, Prgomet, Velika, Budinšćina, Kaptol, Lepoglava, Šestanovac, Bednja

– II. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u trećoj i četvrtoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Ravna Gora, Čabar, Lokve, Fužine, Delnice, Plitvička Jezera, Karlobag, Senj, Klana, Ogulin, Vinodolska Općina, Lupoglav, Starigrad, Novi Golubovec, Gospić, Jesenje, Rakovica, Đurmanec, Cerovlje, Oprtalj, Sinj, Klis, Ljubešćica, Radoboj, Dubrovačko Primorje, Hum na Sutli

– III. skupinu koju čine jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave: Jelenje, Čavle, Novi Vinodolski, Matulji, Dugopolje, Jasenice, Samobor, Stubičke Toplice.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/74

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.