Odluka o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč

NN 24/2019 (11.3.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

485

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE POREČ

I.

Daje se suglasnost na:

1. Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč, klase: 342-01/18-01/14, urbroja: 2163/1-01/4-18-03, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine, a koja se odnosi na utvrđivanje obuhvata lučkog područja luke Santa Marina

2. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč, klase: 342-01/18-01/14, urbroja: 2163/1-01/4-18-07, koju je donijela Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 9. srpnja 2018. godine, a koja se odnosi na smanjivanje obuhvata lučkog područja luke Poreč.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/72

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.