Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća

NN 25/2019 (13.3.2019.), Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

512

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Poslovniku Državnoodvjetničkog vijeća objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 16/2019 od 15. veljače 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK

POSLOVNIKA DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

U članku 8. stavku 1. Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća riječi: »iz članka 1.« zamjenjuju se riječima »iz članka 7.«, a u članku 8. stavku 2. Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća riječi »iz članka 1. stavka 2. točke 5.« zamjenjuju riječima »iz članka 7. stavka 2.«.

Broj: DOV-171/2018

Zagreb, 26. veljače 2019.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.