Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

NN 26/2019 (15.3.2019.), Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

531

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O POPISU IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I.

Ovom Odlukom donosi se Popis izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

II.

Izvorne pasmine domaćih životinja sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) su:

1. Goveda pasmine:

1.1. Slavonsko srijemski podolac

1.2. Istarsko govedo

1.3. Buša

2. Konji pasmine:

2.1. Lipicanac

2.2. Hrvatski posavac

2.3. Međimurski konj

2.4. Hrvatski hladnokrvnjak

3. Magarci pasmine:

3.1. Istarski magarac

3.2. Primorsko-dinarski magarac

3.3. Sjeverno-jadranski magarac

4. Ovce pasmine:

4.1. Cigaja

4.2. Creska ovca

4.3. Dalmatinska pramenka

4.4. Dubrovačka ruda

4.5. Istarska ovca

4.6. Krčka ovca

4.7. Lička pramenka

4.8. Paška ovca

4.9. Rapska ovca

5. Koze pasmine:

5.1. Hrvatska šarena koza

5.2. Hrvatska bijela koza

5.3. Istarska koza

6. Svinje pasmine:

6.1. Crna slavonska

6.2. Turopoljska

6.3. Banijska šara

7. Perad vrste:

7.1. Purani pasmine:

7.1.1. Zagorski puran

7.2. Kokoši pasmine:

7.1.2. Kokoš hrvatica

8. Pčele pasmine:

8.1. Siva pčela.

III.

Status ugroženosti izvornih pasmina iz točke II. ove Odluke utvrđuje se na temelju članka 7. točke 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi i točke 6.4.2.3. Nacionalnog programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, a objavljuje se u okviru Izvješća o stanju izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (»Narodne novine«, br. 127/98., 73/03., 39/06., 126/07., 70/09. i 80/13.).

Klasa: 320-08/19-01/13

Urbroj: 525-07/1372-19-1

Zagreb, 25. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.