Ispravak Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

NN 26/2019 (15.3.2019.), Ispravak Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

547

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o Upisniku privatnih šumoposjednika, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 20 od 27. veljače 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISNIKU PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA

U Pravilniku o Upisniku privatnih šumoposjednika (»Narodne novine«, broj 20/19), u preambuli propisa umjesto riječi: »Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18), ministar poljoprivrede donosi« treba stajati: »Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18 i 115/18), ministar poljoprivrede donosi«.

U članku 14. umjesto riječi: »Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisniku šumoposjednika (»Narodne novine« br. 137/14 i 57/17).« treba stajati: »Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/18-01/160
Urbroj: 525-11/1067-19-10
Zagreb, 4. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.