Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

549

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke V. stavka 1. Odluke o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 60/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA ZBRINJAVANJA STANOVNIKA ZGRADA I UKLANJANJA OSTATAKA PORUŠENIH OBITELJSKIH KUĆA I DRUGIH STAMBENIH ZGRADA KOJE SU UNIŠTENE ILI OŠTEĆENE ZBOG KLIZANJA TLA NA PODRUČJU HRVATSKE KOSTAJNICE

I.

Donosi se Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja aktom, klase: 371-01/19-01/55, urbroja: 531-01-19-18, od 11. ožujka 2019. godine.

II.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da Program iz točke I. ove Odluke objavi na svojim internetskim stranicama.

III.

Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja da, sukladno Odluci o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, izradi i Vladi Republike Hrvatske dostavi program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla i na drugim područjima u Republici Hrvatskoj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/39

Urbroj: 50301-27/12-19-4

Zagreb, 15. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.