Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.

NN 27/2019 (20.3.2019.), Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.

Državni zavod za statistiku

560

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2019.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019. u odnosu na siječanj 2019. iznosi 100,2.

Klasa: 957-04/19-01/1

Urbroj: 555-06-05-19-6

Zagreb, 15. ožujka 2019.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.