Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

567

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU ODNOSNO ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2018.

Članak 1.

Za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 31. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Za HRVI iz Domovinskog rata, radi izračuna invalidske mirovine prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjestaOsnovice
Vojnik102.266,61
Pozornik108.670.74
Razvodnik (zastavnik HRM)116.335,40
Skupnik103.389,69
Zapovjednik desetine122.783,78
Zapovjednik voda130.390,19
Zapovjednik satnije156.473,82
Zamjenik zapovjednika bojne171.690,12
Zapovjednik bojne189.072,23
Zamjenik zapovjednika brigade206.453,18
Zapovjednik brigade206.453,18
Desetnik118.282,13
Vodnik126.779,79
Stožerni vodnik127.648,91
Narednik127.648,91
Nadnarednik128.375,89
Stožerni narednik132.557,12
Časnički namjesnik147.856,16
Zastavnik125.815,15
Poručnik (poručnik korvete)130.390,19
Natporučnik (poručnik fregate)141.257,49
Satnik (poručnik bojnog broda)156.485,10
Bojnik (kapetan korvete)171.690,12
Pukovnik (kapetan fregate)189.072,23
Brigadir (kapetan bojnog broda)206.453,18
Stožerni brigadir (komodor)223.834,10
Brigadni general (komodor)223.834,10
Zapovjednik zbornog mjesta189.072,23
Zapovjednik zbornog područja241.236,00
General bojnik (kontraadmiral)241.236,00
General pukovnik (viceadmiral)247.751,95
General zbora (admiral)254.267,93
Zapovjednik obrane grada189.072,23
Stožerni general (stožerni admiral)260.783,88Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-19-8

Zagreb, 14. ožujka 2019.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.