Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

NN 27/2019 (20.3.2019.), Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

568

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 14. ožujka 2019., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE
OD 1. SIJEČNJA 2019.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/3

Urbroj: 341-99-01/01-19-9

Zagreb, 14. ožujka 2019.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.