Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

595

Na temelju članka 149. stavka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O USKLAĐIVANJU TEHNIČKIH PROPISA I UPRAVNIH POSTUPAKA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (»Narodne novine«, broj 79/13).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/27

Urbroj: 530-07-1-1-19-2

Zagreb, 12. ožujka 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.