Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

NN 30/2019 (26.3.2019.), Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

606

Na temelju odredbe članka 94. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 7. i 8. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

1. Raspisujem izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

2. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 26. svibnja 2019. godine.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

3. U Europski parlament bira se 12 članova iz Republike Hrvatske sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbama Odluke Europskog vijeća od 28. lipnja 2018. godine o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta.

4. Ukoliko na početku parlamentarnog saziva Europskog parlamenta 2019. – 2024. Ujedinjena Kraljevina još bude država članica Europske unije, 11 članova iz Republike Hrvatske preuzima dužnost sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne počne proizvoditi pravne učinke, kada dužnost preuzima i 12. član iz Republike Hrvatske.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-05/19-01/01
Urbroj: 71-06-01/1-19-1
Zagreb, 25. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.