Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti

NN 31/2019 (27.3.2019.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

623

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »NOVIGRADSKA DAGNJA« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 20. srpnja 2018. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Udruge uzgajivača školjaka »Novigradska dagnja«, Gornja Otišina 21, 23240 Kruševo.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Novigradska dagnja«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/18

Urbroj: 525-09/0563-19-9

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.