Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

667

Na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 25/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

U skladu s odredbom članka 24. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske) raspisuju se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina.

1. U Zagrebačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

1.1. U gradovima:

Grad Samobor

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Velika Gorica

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Zaprešić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

1.2. U općinama:

Općina Farkaševac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stupnik

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

2. U Krapinsko-zagorskoj županiji

2.1. U općinama:

Općina Hum na Sutli

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Zagorska Sela

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

3. U Sisačko-moslavačkoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

3.1. U gradovima:

Grad Glina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Hrvatska Kostajnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kutina

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Novska

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Petrinja

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Popovača

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Sisak

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

3.2. U općinama:

Općina Donji Kukuruzari

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Dvor

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gvozd

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Hrvatska Dubica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Jasenovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lipovljani

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Majur

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sunja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Topusko

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

4. U Karlovačkoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

4.1. U gradovima:

Grad Duga Resa

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Karlovac

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Ogulin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Slunj

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

4.2. U općinama:

Općina Barilović

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Bosiljevo

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Cetingrad

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Josipdol

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Krnjak

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lasinja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Plaški

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Rakovica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Saborsko

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tounj

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vojnić

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Žakanje

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

5. U Varaždinskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

5.1. U gradovima:

Grad Varaždin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

5.2. U općinama:

Općina Cestica

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Petrijanec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

6. U Koprivničko-križevačkoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

6.1. U gradovima:

Grad Đurđevac

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Koprivnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Križevci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

6.2. U općinama:

Općina Drnje

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Hlebine

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Novigrad Podravski

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Peteranec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Rasinja

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sokolovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

7. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

7.1. U gradovima:

Grad Bjelovar

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Daruvar

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Garešnica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Grubišno Polje

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

7.2. U općinama:

Općina Berek

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Dežanovac

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Đulovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Hercegovac

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ivanska

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kapela

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Končanica

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nova Rača

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Rovišće

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Severin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sirač

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Šandrovac

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Štefanje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Velika Pisanica

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Velika Trnovitica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Veliki Grđevac

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

8. U Primorsko-goranskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

8.1. U gradovima:

Grad Bakar

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Cres

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Crikvenica

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Čabar

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Delnice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kastav

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kraljevica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Krk

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Mali Lošinj

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Novi Vinodolski

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Opatija

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Rijeka

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vrbovsko

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

8.2. U općinama:

Općina Baška

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čavle

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Dobrinj

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Fužine

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kostrena

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lokve

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lopar

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lovran

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Malinska – Dubašnica

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Matulji

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Omišalj

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Punat

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vinodolska općina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Viškovo

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrbnik

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

9. U Ličko-senjskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

9.1. U gradovima:

Grad Gospić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Otočac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

9.2. U općinama:

Općina Brinje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Donji Lapac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lovinac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Perušić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Plitvička Jezera

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Udbina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrhovine

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

10. U Virovitičko-podravskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

10.1. U gradovima:

Grad Orahovica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Slatina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Virovitica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

10.2. U općinama:

Općina Crnac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čačinci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čađavica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gradina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lukač

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Mikleuš

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nova Bukovica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sopje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Suhopolje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Voćin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Zdenci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

11. U Požeško-slavonskoj županiji – na razini županije:

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

11.1. U gradovima:

Grad Kutjevo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Lipik

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Pakrac

– za češku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Požega

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

11.2. U općinama:

Općina Brestovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čaglin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Jakšić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kaptol

– za češku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Velika

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

12. U Brodsko-posavskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

12.1. U gradovima:

Grad Nova Gradiška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Slavonski Brod

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

12.2. U općinama:

Općina Bebrina

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Bukovlje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Cernik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Donji Andrijevci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Dragalić

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Garčin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gornji Bogićevci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Okučani

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Oriovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stara Gradiška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

13. U Zadarskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

13.1. U gradovima:

Grad Benkovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Biograd na Moru

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Nin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Obrovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Pag

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Zadar

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

13.2. U općinama:

Općina Gračac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Jasenice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lišane Ostrovičke

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Polača

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Povljana

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stankovci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Starigrad

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tkon

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vir

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrsi

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Zemunik Donji

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

14. U Osječko-baranjskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za njemačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

14.1. U gradovima:

Grad Beli Manastir

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Belišće

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Donji Miholjac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Đakovo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Našice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Osijek

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za njemačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

14.2. U općinama:

Općina Antunovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Bilje

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čeminac

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Čepin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Darda

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Draž

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Drenje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Đurđenovac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Erdut

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ernestinovo

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Feričanci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Jagodnjak

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kneževi Vinogradi

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za njemačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Koška

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Levanjska Varoš

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Magadenovac

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Petlovac

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podgorač

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podravska Moslavina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Popovac

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Punitovci

– za slovačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Šodolovci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Trnava

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Viljevo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vladislavci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

15. U Šibensko-kninskoj županiji – na razini županije:

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

15.1. U gradovima:

Grad Drniš

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Knin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Skradin

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Šibenik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vodice

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

15.2. U općinama:

Općina Biskupija

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Civljane

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ervenik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kistanje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Promina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tribunj

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

16. U Vukovarsko-srijemskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

16.1. U gradovima:

Grad Ilok

– za slovačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vinkovci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vukovar

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu – 15 članova

16.2. U općinama:

Općina Bogdanovci

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za ukrajinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Borovo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Drenovci

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gunja

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lovas

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Markušica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Negoslavci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nijemci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nuštar

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Stari Jankovci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tompojevci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za rusinsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tordinci

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tovarnik

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Trpinja

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrbanja

– za slovačku nacionalnu manjinu – 10 članova

17. U Splitsko-dalmatinskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

17.1. U gradovima:

Grad Imotski

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Kaštela

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Split

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vrlika

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

17.2. U općinama:

Općina Dicmo

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gradac

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Lećevica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Milna

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podbablje

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podgora

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sutivan

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Zmijavci

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

18. U Istarskoj županiji – na razini županije:

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 25 članova

18.1. U gradovima:

Grad Buje – Buie

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Buzet

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Labin

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Novigrad – Cittanova

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Poreč – Parenzo

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Pula – Pola

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Rovinj – Rovigno

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Umag – Umago

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Vodnjan – Dignano

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

18.2. U općinama:

Općina Bale – Valle

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Brtonigla – Verteneglio

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Fažana – Fasana

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Funtana – Fontane

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Grožnjan – Grisignana

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kanfanar

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kršan

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Ližnjan – Lisignano

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Marčana

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Medulin

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Motovun – Montona

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Oprtalj – Portole

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Raša

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sveta Nedelja

– za bošnjačka nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sveti Lovreč

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Svetvinčenat

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Višnjan – Visignano

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vižinada – Visinada

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Vrsar – Orsera

– za albansku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

– za talijansku nacionalnu manjinu – 10 članova

19. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji – na razini županije:

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova

19.1. U gradovima:

Grad Dubrovnik

– za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Metković

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Ploče

– za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova

19.2. U općinama:

Općina Janjina

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Slivno

– za srpsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Trpanj

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Župa dubrovačka

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 10 članova

20. U Međimurskoj županiji – na razini županije:

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

20.1. U gradovima:

Grad Čakovec

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

Grad Mursko Središće

– za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova

20.2. U općinama:

Općina Domašinec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Donji Vidovec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Gornji Mihaljevec

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Kotoriba

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Mala Subotica

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Nedelišće

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Orehovica

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Podturen

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Pribislavec

– za romsku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Sveti Martin na Muri

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

Općina Štrigova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 10 članova

21. U Gradu Zagrebu

– za albansku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za bošnjačku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za crnogorsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za češku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za mađarsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za makedonsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za romsku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za slovensku nacionalnu manjinu – 25 članova

– za srpsku nacionalnu manjinu – 25 članova.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 5. svibnja 2019. godine.

III.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se sukladno Odluci o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. travnja 2019. godine.

Klasa: 022 – 03/19 – 04/114

Urbroj: 50301 – 25/14 – 18 – 2

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.