Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

668

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 25/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članova županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava te biračkih odbora za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: članovi izbornih tijela) u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Visina naknade članova izbornih povjerenstava iz točke I. ove Odluke utvrđuje se ovisno o broju izbora koje izborna povjerenstava provode, neovisno o tome radi li se o izborima za članove vijeća nacionalnih manjina ili o izborima za predstavnike nacionalnih manjina.

III.

Članovima županijskih izbornih povjerenstava i Izbornog povjerenstva Grada Zagreba određuje se naknada, prema broju izbora na razini županije odnosno Grada Zagreba, u sljedećim iznosima:

– 5.000,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano do 5 izbora

– 5.500,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano od 6 do 10 izbora

– 6.000,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano od 11 do 15 izbora

– 7.000,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano 16 i više izbora.

IV.

Članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava određuje se naknada u sljedećim iznosima:

– 4.500,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano do 5 izbora

– 5.000,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano od 6 do 10 izbora

– 5.500,00 kuna neto po osobi ako je na njihovom području raspisano 11 i više izbora.

V.

Članovima županijskih izbornih povjerenstava u županijama u kojima su raspisani izbori i u kojima nije zaprimljena niti jedna lista kandidata, odnosno kandidatura na razini županije, ali je zaprimljena lista kandidata, odnosno kandidatura u gradu odnosno općini određuje se naknada pod uvjetima i u visini od 80 % od iznosa naknade iz točke III. ove Odluke.

VI.

Članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u gradovima odnosno općinama u kojima su raspisani izbori i u kojima nije zaprimljena niti jedna lista kandidata, odnosno kandidatura u gradu odnosno općini ali je zaprimljena lista kandidata, odnosno kandidatura na razini županije, određuje se naknada pod uvjetima i u visini od 80 % od iznosa naknade iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Članovima županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u kojima su raspisani izbori, ali nije zaprimljena niti jedna lista kandidata, odnosno kandidatura na njihovom području, određuje se naknada pod uvjetima i u visini od 20 % od iznosa naknade iz točke III., odnosno točke IV. ove Odluke.

VIII.

Članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u gradovima odnosno općinama u kojima nisu raspisani izbori te se provode samo izbori na razini županije određuje se naknada pod odgovarajućim uvjetima te u visini od 60 % od iznosa naknade iz točke III. ove Odluke.

IX.

Članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u gradovima odnosno općinama u kojima nisu raspisani izbori, ali su raspisani izbori na razini županije za koje nije zaprimljena niti jedna lista kandidata, odnosno kandidatura određuje se naknada pod odgovarajućim uvjetima i u visini od 10 % od iznosa naknade iz točke V. ove Odluke.

X.

Predsjedniku i potpredsjedniku biračkog odbora određuje se naknada u iznosu od 400,00 kuna neto po osobi.

Članovima biračkog odbora određuje se naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi.

Ista visina naknade određuje se u slučaju ponavljanja glasovanja na biračkom mjestu odnosno održavanja drugog kruga glasovanja.

XI.

Sredstva za naknadu za rad članova izbornih tijela osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 79. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 25/19).

XII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a stupa na snagu 3. travnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/19-04/116

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.