Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Ličko-senjske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Ličko-senjske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

671

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE NOVALJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja, klase: 342-21/17-01/12, urbroja: 2125/1-01-17-04, koju je donijela Županijska skupština Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine, a koja se odnosi na izuzimanje luke Jakišnica iz nadležnosti Lučke uprave Novalja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/84

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.