Odluka o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

672

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na:

1. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luku Bol, klase: 021-04/18-02/291, urbroja: 2181/1-01-18-1, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Bol

2. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za luku Marina, klase: 021-04/18-02/292, urbroja: 2181/1-01-18-1, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Marina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/98

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.