Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 33/2019 (3.4.2019.), Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

699

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13 i 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– LANA BOGDAN, imenovana kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede

– doc. dr. sc. TOMISLAV SOKOL, imenovan kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– DAMIR DELAČ, imenovan kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca.

Klasa: 080-02/19-02/36
Urbroj: 50301-15/28-19-02
Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.