Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Malostonska kamenica«, zaštićena oznaka izvornosti

NN 33/2019 (3.4.2019.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Malostonska kamenica«, zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

703

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »MALOSTONSKA KAMENICA« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 22. ožujka 2019. godine zaprimilo je izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Malostonska kamenica« – zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Udruge stonskih školjkara Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Malostonska kamenica«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/18-01/66

Urbroj: 525-09/1341-19-7

Zagreb, 25. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.