Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 33/2019 (3.4.2019.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

713

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge R101 Dg – Buzet – Pula u km 90+963 i nerazvrstane ceste (NC) u Kanfanaru.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/03

Urbroj: 387-03-01-19-02

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.