Odluka o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 37/2019 (11.4.2019.), Odluka o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

772

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. travnja 2019. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se SUNČANA GLAVAK.

II.

Dana 1. travnja 2019. dužnost predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. ANDRIJA MIKULIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/11
Zagreb, 5. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.