Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

787

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

(2) Status pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama« i studije »Izrada podloga (šumskog područja) i karte područja s posebnim ograničenjima« za potrebe provedbe mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Iznimno za područja JLS naziva Split (OG_MB – 04090) i naziva Grad Zagreb (OG_MB – 01333) iz statusa pripadnosti područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima urbana područja gradova, sukladno obuhvatu naselja iz Registra prostornih jedinica izdvajaju se naselja:

a) Split – NAS_MB=072150

b) Zagreb – NAS_MB= 059200.

(4) Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

a) gorsko planinsko područje – GPP

b) područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) područje s posebnim ograničenjima – PPO.

Članak 2.

(1) Gorsko-planinsko područje obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) nadmorska visina iznad 700 m

b) nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15%

c) nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15% ukoliko je vertikalna raščlanjenost reljefa veća od 500 m.

Ovaj je kriterij primjenjiv samo u slučaju kada JLS graniči s JLS koja je definirana sukladno prvom ili drugom kriteriju.

(2) Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima obuhvaća one JLS koje na najmanje 60% poljoprivredne površine ispunjavaju sljedeće kriterije i granične vrijednosti definirane u Prilogu III Uredbe (EU) br. 1305/2013:

a) niska temperatura

b) suša

c) ograničena propusnost tla

d) nepovoljna tekstura i kamenitost

e) plitka ekološka dubina

f) nepovoljna kemijska svojstva i

g) nagib.

(3) Područje s posebnim ograničenjem obuhvaća one JLS koje na najmanje 50% svog teritorija imaju karakteristike krša.

Članak 3.

Popis područja iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Dodatku 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (»Narodne novine«, br. 34/15, 65/15, 91/15 i 19/17).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/27
Urbroj: 525-08/0462-19-4
Zagreb, 2. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

DODATAK 1.

Popis JLS koje su razvrstane u GPP
(Gorsko-planinska područja)

MB općine/gradaNaziv općine/gradaŽupanijaOgraničenje
00043BAKARPrimorsko-goranskaGPP
00094BAŠKA VODASplitsko-dalmatinskaGPP
00779BRELASplitsko-dalmatinskaGPP
00370BRINJELičko-senjskaGPP
00388BROD MORAVICEPrimorsko-goranskaGPP
00515CIVLJANEŠibensko-kninskaGPP
00558ČABARPrimorsko-goranskaGPP
00612ČAVLEPrimorsko-goranskaGPP
00698DELNICEPrimorsko-goranskaGPP
00841DONJI LAPACLičko-senjskaGPP
01171FUŽINEPrimorsko-goranskaGPP
01309GOSPIĆLičko-senjskaGPP
01317GRAČACZadarskaGPP
01341GRADACSplitsko-dalmatinskaGPP
01481HRVACESplitsko-dalmatinskaGPP
01708JELENJEPrimorsko-goranskaGPP
01783KARLOBAGLičko-senjskaGPP
01830KIJEVOŠibensko-kninskaGPP
01864KLANAPrimorsko-goranskaGPP
01961KNINŠibensko-kninskaGPP
02232LANIŠĆEIstarskaGPP
02372LOKVEPrimorsko-goranskaGPP
05878LOKVIČIĆISplitsko-dalmatinskaGPP
02402LOVINACLičko-senjskaGPP
02429LOVRANPrimorsko-goranskaGPP
02496MAKARSKASplitsko-dalmatinskaGPP
02615MATULJIPrimorsko-goranskaGPP
02739MOŠĆENIČKA DRAGAPrimorsko-goranskaGPP
02755MRKOPALJPrimorsko-goranskaGPP
00876MUĆSplitsko-dalmatinskaGPP
02909NOVI VINODOLSKIPrimorsko-goranskaGPP
02976OGULINKarlovačkaGPP
03026OPATIJAPrimorsko-goranskaGPP
03131OTOČACLičko-senjskaGPP
03140OTOKSplitsko-dalmatinskaGPP
03239PERUŠIĆLičko-senjskaGPP
03336PLAŠKIKarlovačkaGPP
04553PLITVIČKA JEZERALičko-senjskaGPP
03395PODGORASplitsko-dalmatinskaGPP
03697RAVNA GORAPrimorsko-goranskaGPP
03786SABORSKOKarlovačkaGPP
03875SENJLičko-senjskaGPP
03930SKRADPrimorsko-goranskaGPP
04162STARIGRADZadarskaGPP
05932TUČEPISplitsko-dalmatinskaGPP
04677UDBINALičko-senjskaGPP
04880VINODOLSKA OPĆINAPrimorsko-goranskaGPP
05096VRBOVSKOPrimorsko-goranskaGPP
05118VRGORACSplitsko-dalmatinskaGPP
05126VRHOVINELičko-senjskaGPP
05134VRLIKASplitsko-dalmatinskaGPP
05223ZAGVOZDSplitsko-dalmatinskaGPPDODATAK 2.

Popis JLS koje su razvrstane u ZPO
(Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima)

MB općine/gradaNaziv općine/gradaŽupanijaOgraničenje
00051BALE – VALLEIstarskaZPO
00078BARILOVIĆKarlovačkaZPO
00086BAŠKAPrimorsko-goranskaZPO
00116BEDEKOVČINAKrapinsko-zagorskaZPO
00124BEDNJAVaraždinskaZPO
00175BENKOVACZadarskaZPO
00183BEREKBjelovarsko-bilogorskaZPO
00191BERETINECVaraždinskaZPO
06211BILICEŠibensko-kninskaZPO
03107BISKUPIJAŠibensko-kninskaZPO
00230BIZOVACOsječko-baranjskaZPO
00353BRESTOVACPožeško-slavonskaZPO
00361BREZNICAVaraždinskaZPO
01511BREZNIČKI HUMVaraždinskaZPO
00396BRODSKI STUPNIKBrodsko-posavskaZPO
00418BUDINŠČINAKrapinsko-zagorskaZPO
00434BUZETIstarskaZPO
00442CERNAVukovarsko-srijemskaZPO
00469CERNIKBrodsko-posavskaZPO
00477CEROVLJEIstarskaZPO
00485CESTICAVaraždinskaZPO
00493CETINGRADKarlovačkaZPO
00507CISTA PROVOSplitsko-dalmatinskaZPO
00523CRESPrimorsko-goranskaZPO
00531CRIKVENICAPrimorsko-goranskaZPO
00540CRNACVirovitičko-podravskaZPO
00566ČAČINCIVirovitičko-podravskaZPO
00574ČAĐAVICAVirovitičko-podravskaZPO
00582ČAGLINPožeško-slavonskaZPO
00639ČAZMABjelovarsko-bilogorskaZPO
00671DARUVARBjelovarsko-bilogorskaZPO
00680DAVORBrodsko-posavskaZPO
06033DEKANOVECMeđimurskaZPO
00728DICMOSplitsko-dalmatinskaZPO
00795DONJA STUBICAKrapinsko-zagorskaZPO
00809DONJA VOĆAVaraždinskaZPO
00817DONJI ANDRIJEVCIBrodsko-posavskaZPO
00833DONJI
KUKURUZARI
Sisačko-moslavačkaZPO
00892DONJI VIDOVECMeđimurskaZPO
00906DRAGANIĆKarlovačkaZPO
00922DRENOVCIVukovarsko-srijemskaZPO
00957DRNIŠŠibensko-kninskaZPO
05983DUBROVAČKO PRIMORJEDubrovačko-neretvanskaZPO
00981DUBROVNIKDubrovačko-neretvanskaZPO
00990DUGA RESAKarlovačkaZPO
01015DUGO SELOZagrebačkaZPO
05851DUGOPOLJESplitsko-dalmatinskaZPO
01023DVORSisačko-moslavačkaZPO
01058ĐULOVACBjelovarsko-bilogorskaZPO
01066ĐURĐENOVACOsječko-baranjskaZPO
01082ĐURMANECKrapinsko-zagorskaZPO
01112ERNESTINOVOOsječko-baranjskaZPO
01139ERVENIKŠibensko-kninskaZPO
01180GARČINBrodsko-posavskaZPO
01198GAREŠNICABjelovarsko-bilogorskaZPO
01201GENERALSKI STOLKarlovačkaZPO
01210GLINASisačko-moslavačkaZPO
01252GORNJA STUBICAKrapinsko-zagorskaZPO
05690GORNJA VRBABrodsko-posavskaZPO
01295GORNJI KNEGINECVaraždinskaZPO
01333GRAD ZAGREBGrad ZagrebZPO
01368GRADINAVirovitičko-podravskaZPO
01376GRADIŠTEVukovarsko-srijemskaZPO
01384GROŽNJAN – GRISIGNANAIstarskaZPO
05100GVOZDSisačko-moslavačkaZPO
01465HRAŠĆINAKrapinsko-zagorskaZPO
01503HRVATSKA KOSTAJNICASisačko-moslavačkaZPO
01538HVARSplitsko-dalmatinskaZPO
01554IMOTSKISplitsko-dalmatinskaZPO
01562IVANECVaraždinskaZPO
01635JAKOVLJEZagrebačkaZPO
01678JASENICEZadarskaZPO
01686JASENOVACSisačko-moslavačkaZPO
05525JESENJEKrapinsko-zagorskaZPO
05592KALINOVACKoprivničko-križevačkaZPO
06238KAMANJEKarlovačkaZPO
01759KANFANARIstarskaZPO
01791KARLOVACKarlovačkaZPO
05967KAROJBAIstarskaZPO
01848KISTANJEŠibensko-kninskaZPO
01872KLANJECKrapinsko-zagorskaZPO
01899KLENOVNIKVaraždinskaZPO
01929KLISSplitsko-dalmatinskaZPO
06220KOLANZadarskaZPO
01970KOMIŽASplitsko-dalmatinskaZPO
01988KONAVLEDubrovačko-neretvanskaZPO
02003KONJŠČINAKrapinsko-zagorskaZPO
02020KOPRIVNIČKI BREGIKoprivničko-križevačkaZPO
02038KOPRIVNIČKI IVANECKoprivničko-križevačkaZPO
02054KOŠKAOsječko-baranjskaZPO
02062KOTORIBAMeđimurskaZPO
02097KRALJEVICAPrimorsko-goranskaZPO
02119KRAPINAKrapinsko-zagorskaZPO
02127KRAPINSKE
TOPLICE
Krapinsko-zagorskaZPO
02135KRIŽZagrebačkaZPO
02160KRNJAKKarlovačkaZPO
02178KRŠANIstarskaZPO
05533KUMROVECKrapinsko-zagorskaZPO
02208KUTINASisačko-moslavačkaZPO
02224LABINIstarskaZPO
02259LASINJAKarlovačkaZPO
05860LEĆEVICASplitsko-dalmatinskaZPO
02283LEKENIKSisačko-moslavačkaZPO
02291LEPOGLAVAVaraždinskaZPO
02305LEVANJSKA VAROŠOsječko-baranjskaZPO
02313LIPIKPožeško-slavonskaZPO
02321LIPOVLJANISisačko-moslavačkaZPO
02364LOBORKrapinsko-zagorskaZPO
06246LOPARPrimorsko-goranskaZPO
02437LOVREĆSplitsko-dalmatinskaZPO
02445LUDBREGVaraždinskaZPO
02453LUKAČVirovitičko-podravskaZPO
02461LUPOGLAVIstarskaZPO
02470LJUBEŠĆICAVaraždinskaZPO
02488MAČEKrapinsko-zagorskaZPO
05550MAJURSisačko-moslavačkaZPO
02518MALI BUKOVECVaraždinskaZPO
02526MALI LOŠINJPrimorsko-goranskaZPO
02569MARIJA BISTRICAKrapinsko-zagorskaZPO
02585MARINASplitsko-dalmatinskaZPO
02658MIHOVLJANKrapinsko-zagorskaZPO
02666MIKLEUŠVirovitičko-podravskaZPO
02674MILNASplitsko-dalmatinskaZPO
06173MURTER – KORNATIŠibensko-kninskaZPO
02801NEREŽIŠĆASplitsko-dalmatinskaZPO
02810NETRETIĆKarlovačkaZPO
02836NOVA BUKOVICAVirovitičko-podravskaZPO
02844NOVA GRADIŠKABrodsko-posavskaZPO
02852NOVA KAPELABrodsko-posavskaZPO
02887NOVALJALičko-senjskaZPO
05541NOVI GOLUBOVECKrapinsko-zagorskaZPO
02895NOVI MAROFVaraždinskaZPO
02933NOVSKASisačko-moslavačkaZPO
02968OBROVACZadarskaZPO
02992OKUČANIBrodsko-posavskaZPO
03000OMIŠSplitsko-dalmatinskaZPO
03042OPRTALJ – PORTOLEIstarskaZPO
03093ORIOVACBrodsko-posavskaZPO
03115OROSLAVJEKrapinsko-zagorskaZPO
03158OZALJKarlovačkaZPO
03166PAGZadarskaZPO
03182PAKRACPožeško-slavonskaZPO
03212PAZINIstarskaZPO
03271PETRIJEVCIOsječko-baranjskaZPO
03280PETRINJASisačko-moslavačkaZPO
03298PETROVSKOKrapinsko-zagorskaZPO
03387PODCRKAVLJEBrodsko-posavskaZPO
03409PODGORAČOsječko-baranjskaZPO
03441POLAČAZadarskaZPO
03450POLIČNIKZadarskaZPO
03476POPOVAČASisačko-moslavačkaZPO
05738POVLJANAZadarskaZPO
05894PRGOMETSplitsko-dalmatinskaZPO
05908PRIMORSKI DOLACSplitsko-dalmatinskaZPO
00884PROLOŽACSplitsko-dalmatinskaZPO
02984PROMINAŠibensko-kninskaZPO
03581PUČIŠĆASplitsko-dalmatinskaZPO
03603PUNATPrimorsko-goranskaZPO
03638RABPrimorsko-goranskaZPO
03646RADOBOJKrapinsko-zagorskaZPO
03654RAKOVICAKarlovačkaZPO
03662RASINJAKoprivničko-križevačkaZPO
03727REŠETARIBrodsko-posavskaZPO
05568RIBNIKKarlovačkaZPO
05827ROGOZNICAŠibensko-kninskaZPO
05916RUNOVIĆISplitsko-dalmatinskaZPO
03778RUŽIĆŠibensko-kninskaZPO
03794SALIZadarskaZPO
03824SEGETSplitsko-dalmatinskaZPO
03883SIBINJBrodsko-posavskaZPO
03905SIRAČBjelovarsko-bilogorskaZPO
03913SISAKSisačko-moslavačkaZPO
03956SLATINAVirovitičko-podravskaZPO
03964SLAVONSKI BRODBrodsko-posavskaZPO
04006SLUNJKarlovačkaZPO
04065SOLINSplitsko-dalmatinskaZPO
04090SPLITSplitsko-dalmatinskaZPO
04120STARA GRADIŠKABrodsko-posavskaZPO
04154STARI MIKANOVCIVukovarsko-srijemskaZPO
04189STARO PETROVO SELOBrodsko-posavskaZPO
04219STRIZIVOJNAOsječko-baranjskaZPO
04227STUBIČKE TOPLICEKrapinsko-zagorskaZPO
04251SUKOŠANZadarskaZPO
04260SUNJASisačko-moslavačkaZPO
06076SVETA MARIJAMeđimurskaZPO
04324SVETA NEDELJAIstarskaZPO
04383SVETI ILIJAVaraždinskaZPO
04308SVETI KRIŽ ZAČRETJEKrapinsko-zagorskaZPO
04332SVETI PETAR U ŠUMIIstarskaZPO
04430ŠESTANOVACSplitsko-dalmatinskaZPO
04448ŠIBENIKŠibensko-kninskaZPO
06149ŠODOLOVCIOsječko-baranjskaZPO
04472ŠOLTASplitsko-dalmatinskaZPO
06289ŠTITARVukovarsko-srijemskaZPO
04537TINJANIstarskaZPO
04570TOPUSKOSisačko-moslavačkaZPO
04618TRNAVAOsječko-baranjskaZPO
04626TRNOVEC BARTOLOVEČKIVaraždinskaZPO
04669TUHELJKrapinsko-zagorskaZPO
04693UNEŠIĆŠibensko-kninskaZPO
04731VARAŽDINSKE TOPLICEVaraždinskaZPO
04774VELIKA LUDINASisačko-moslavačkaZPO
04812VELIKO TRGOVIŠĆEKrapinsko-zagorskaZPO
04898VIRZadarskaZPO
04910VIROVITICAVirovitičko-podravskaZPO
04936VISOKOVaraždinskaZPO
04952VIŠKOVOPrimorsko-goranskaZPO
04995VOĆINVirovitičko-podravskaZPO
05002VODICEŠibensko-kninskaZPO
05037VOJNIĆKarlovačkaZPO
05053VRBANJAVukovarsko-srijemskaZPO
05061VRBJEBrodsko-posavskaZPO
05142VRPOLJEBrodsko-posavskaZPO
06254VRSIZadarskaZPO
05193ZABOKKrapinsko-zagorskaZPO
05207ZADARZadarskaZPO
05215ZAGORSKA SELAKrapinsko-zagorskaZPO
05436ZAPREŠIĆZagrebačkaZPO
05258ZEMUNIK DONJIZadarskaZPO
05266ZLATARKrapinsko-zagorskaZPO
05274ZLATAR BISTRICAKrapinsko-zagorskaZPO
05312ŽMINJIstarskaZPO
06025ŽUPA DUBROVAČKADubrovačko-neretvanskaZPO
05347ŽUPANJAVukovarsko-srijemskaZPO


DODATAK 3.

Popis JLS koje su razvrstane u PPO
(Područja s posebnim ograničenjima)

MB općine/gradaNaziv općine/gradaŽupanijaOgraničenje
00060BARBANIstarskaPPO
00205BIBINJEZadarskaPPO
00221BIOGRAD NA MORUZadarskaPPO
00256BLATODubrovačko-neretvanskaPPO
00272BOLSplitsko-dalmatinskaPPO
00302BOSILJEVOKarlovačkaPPO
00400BRTONIGLA – VERTENEGLIOIstarskaPPO
00426BUJE – BUIEIstarskaPPO
00744DOBRINJPrimorsko-goranskaPPO
01007DUGI RATSplitsko-dalmatinskaPPO
06190FAŽANA – FASANAIstarskaPPO
06297FUNTANA – FONTANEIstarskaPPO
05711GALOVACZadarskaPPO
01325GRAČIŠĆEIstarskaPPO
05991JANJINADubrovačko-neretvanskaPPO
01716JELSASplitsko-dalmatinskaPPO
01724JOSIPDOLKarlovačkaPPO
01732KALIZadarskaPPO
01805KASTAVPrimorsko-goranskaPPO
01813KAŠTELASplitsko-dalmatinskaPPO
05975KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICAIstarskaPPO
02046KORČULADubrovačko-neretvanskaPPO
05380KOSTRENAPrimorsko-goranskaPPO
05339KRAŠIĆZagrebačkaPPO
02151KRKPrimorsko-goranskaPPO
05720KUKLJICAZadarskaPPO
02194KULA NORINSKADubrovačko-neretvanskaPPO
02267LASTOVODubrovačko-neretvanskaPPO
02348LIŠANE OSTROVIČKEZadarskaPPO
02356LIŽNJAN – LISIGNANOIstarskaPPO
06009LUMBARDADubrovačko-neretvanskaPPO
02534MALINSKA – DUBAŠNICAPrimorsko-goranskaPPO
02542MARČANAIstarskaPPO
02631MEDULINIstarskaPPO
02682MLJETDubrovačko-neretvanskaPPO
02747MOTOVUN – MONTONAIstarskaPPO
02828NINZadarskaPPO
05371NOVIGRADZadarskaPPO
02917NOVIGRAD – CITTANOVAIstarskaPPO
05886OKRUGSplitsko-dalmatinskaPPO
03018OMIŠALJPrimorsko-goranskaPPO
03085OREBIĆDubrovačko-neretvanskaPPO
03174PAKOŠTANEZadarskaPPO
03204PAŠMANZadarskaPPO
03301PIĆANIstarskaPPO
05819PIROVACŠibensko-kninskaPPO
03352PLOČEDubrovačko-neretvanskaPPO
03379PODBABLJESplitsko-dalmatinskaPPO
03417PODSTRANASplitsko-dalmatinskaPPO
03433POJEZERJEDubrovačko-neretvanskaPPO
03484POREČ – PARENZOIstarskaPPO
03492POSEDARJEZadarskaPPO
03506POSTIRASplitsko-dalmatinskaPPO
03549PREKOZadarskaPPO
03573PRIMOŠTENŠibensko-kninskaPPO
05746PRIVLAKAZadarskaPPO
03590PULA – POLAIstarskaPPO
03689RAŠAIstarskaPPO
03719RAŽANACZadarskaPPO
03743ROVINJ – ROVIGNOIstarskaPPO
03808SAMOBORZagrebačkaPPO
03832SELCASplitsko-dalmatinskaPPO
03891SINJSplitsko-dalmatinskaPPO
03948SKRADINŠibensko-kninskaPPO
03999SLIVNODubrovačko-neretvanskaPPO
04022SMOKVICADubrovačko-neretvanskaPPO
04111STANKOVCIZadarskaPPO
04138STARI GRADSplitsko-dalmatinskaPPO
04197STONDubrovačko-neretvanskaPPO
04235SUĆURAJSplitsko-dalmatinskaPPO
04278SUPETARSplitsko-dalmatinskaPPO
05924SUTIVANSplitsko-dalmatinskaPPO
04286SVETI FILIP I JAKOVZadarskaPPO
04316SVETI LOVREČIstarskaPPO
04359SVETVINČENATIstarskaPPO
04456ŠKABRNJAZadarskaPPO
06319TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGAIstarskaPPO
04545TISNOŠibensko-kninskaPPO
05754TKONZadarskaPPO
05576TOUNJKarlovačkaPPO
06262TRIBUNJŠibensko-kninskaPPO
04600TRILJSplitsko-dalmatinskaPPO
04634TROGIRSplitsko-dalmatinskaPPO
06017TRPANJDubrovačko-neretvanskaPPO
04685UMAG – UMAGOIstarskaPPO
04740VELA LUKADubrovačko-neretvanskaPPO
04928VISSplitsko-dalmatinskaPPO
04979VIŠNJAN – VISIGNANOIstarskaPPO
04987VIŽINADA – VISINADAIstarskaPPO
05029VODNJAN – DIGNANOIstarskaPPO
05070VRBNIKPrimorsko-goranskaPPO
05169VRSAR – ORSERAIstarskaPPO
05959ZADVARJESplitsko-dalmatinskaPPO
05231ZAŽABLJEDubrovačko-neretvanskaPPO
05282ZMIJAVCISplitsko-dalmatinskaPPO
05304ŽAKANJEKarlovačkaPPO
05401ŽUMBERAKZagrebačkaPPO