Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena oznaka izvornosti

NN 38/2019 (12.4.2019.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

791

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »MESO CRNE SLAVONSKE SVINJE« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 14. ožujka 2018. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Poljoprivredno-uslužne zadruge »LETA«, Kralja Tomislava 106, Vukojevci, 31500 Našice.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Meso crne slavonske svinje«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/07
Urbroj: 525-09/1341-19-7
Zagreb, 20. ožujka 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.