Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

HRVATSKI SABOR

798

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/67

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 11. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13., 30/14. i 130/17.) u članku 61. stavku 9. riječi: »uređuju inspekcije u gospodarstvu« zamjenjuju se riječima: »uređuje Državni inspektorat«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13., 30/14. i 130/17.) riječi: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/45
Zagreb, 5. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.