Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

804

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora ANTE BAČIĆ.

II.

Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se ANTE PLAZONIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/12
Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.