Odluka o razrješenju članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o razrješenju članice Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

805

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za turizam Hrvatskoga sabora SABINA GLASOVAC.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/14

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.