Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

806

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2019. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora bira se MARTIN BARIČEVIĆ.

II.

Dana 1. travnja 2019. dužnost člana Odbora za za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati dr. sc. ANDRIJA MIKULIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/13

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.