Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

807

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 7. stavka 6. Zakona o regulaciji energetskih djelatnost (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.) Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije u tekstu koji je dostavilo Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije aktom klase: 011-01/13-01/0005, urbroja: 371-06-19-19, od 18. siječnja 2019.

Klasa: 021-12/19-09/05

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.