Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

NN 39/2019 (17.4.2019.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Vlada Republike Hrvatske

809

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 73. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (»Narodne novine«, broj 130/13).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/21
Urbroj: 50301-26/24-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.