Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

NN 40/2019 (19.4.2019.), Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

825

Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavljuje

PODATAK

O UKUPNIM IZDACIMA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2018. GODINU

Obvezno zdravstveno osiguranje – izdaci za 2018.

Sadržaj2018.
Ukupno23.308.479.603
Zdravstvena zaštita – svega20.505.801.430
Primarna zdravstvena zaštita4.156.282.111
Lijekovi3.379.404.940
Bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita11.111.522.236
Ortopedski uređaji i pomagala791.215.471
Izdaci za prijevoz188.339.729
Ostali oblici zdravstvene zaštite879.036.943
Nadoknade2.421.470.555
Ostali izdaci – svega381.207.618
Ostali izdaci za provođenje zdr. zaštite21.356.170
Sredstva za funkcioniranje sustava359.851.448


Obvezno zdravstveno osiguranje

Osigurane osobe – prosjek za 2018.

Sadržaj2018.
UKUPNO4.203.382
Aktivni radnici1.564.677
Aktivni poljoprivrednici14.155
Umirovljenici1.057.951
Članovi obitelji525.135
Ostali osiguranici1.041.464


Klasa: 400-01/19-01/03

Urbroj: 338-01-02-19-01

Zagreb, 15. travnja 2019.

Ravnatelj
Lucian Vukelić, dr. med. spec., v. r.