Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Ramu Nathu Kovindu

NN 41/2019 (24.4.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Ramu Nathu Kovindu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

828

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unaprjeđenju sveobuhvatnih odnosa i razvitku uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Indije te promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i indijskog naroda, odlikuje se

Njegova Ekscelencija RAM NATH KOVIND.

Klasa: 060-04/19-01/01
Urbroj: 71-06-04/4-19-01
Zagreb, 22. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.